Af Mikael Friis

”Vi har i adskillige år fokuseret på at reducere miljøbelastningen fra vores transporter. Vi mærker en stigende interesse fra vores kunder om præcis dokumentation for miljøpåvirkningen fra deres transporter,” siger Frank Andersen, Health, Safety, Social & Environment (HSSE) manager i Dania Trucking A/S.

Dania Trucking A/S – i transportkredse bedre kendt som Dania – har som målsætning årligt at nedbringe CO2-udslippet med minimum 2 pct. og samarbejder blandt andet med Trafik- og Byggestyrelsen om det. Det er faktisk lykkedes Dania at opnå tre-fire pct. årlig CO2-reduktion pr. transporteret enhed siden 2011.

”Vi bruger årligt cirka en mio. liter diesel for at holde Dania kørende, så tre-fire pct. brændstofreduktion svarer til mere end kr. 250.000 i direkte årlig besparelse på dieselkontoen,” siger Frank Andersen.

Mange forskellige tiltag
Dania har opnået brændstof- og dermed CO2-reduktionen ved hjælp af mange forskellige tiltag. Det gælder bl.a. investering i moderne ”økonomidæk” med lavere rullemodstand, konsekvent montering af spoilere på lastbilerne samt reduktion af tomkørsel ved hjælp af avanceret flådestyring.

”Vi har for nylig afsluttet forhandlingerne med en IT-leverandør om investering i et nyt flådestyringsværktøj, der skal integreres i vores andre IT-systemer. Med det kan vi yderligere effektivisere kørslen, så vi yderligere reducerer CO2-udslippet pr. transporteret enhed,” siger adm. direktør Anders Bahn Christensen.

Når virksomheden skal vurdere effekten af de forskellige tiltag til at reducere CO2-udslippet, udnytter man blot den store mængde data, som vi i forvejen har adgang til.

Kortlægger effekten
”Det gælder bl.a. lastbilernes kørestrækning, tomgang og brændstofforbrug, og med det nye flådestyringsværktøj kan vi yderligere kortlægge effekten af de optimerede kørselsmønstre,” siger Anders Bahn Christensen.

Det er som nævnt Frank Andersen, der står for det praktiske arbejde med at indsamle og bearbejde de nødvendige data til at kortlægge brændstofforbruget og dermed CO2-udledningen fra hver enkelt transport. Det lyder som et kæmpe arbejde, men han synes faktisk, at det er overkommeligt.

”Når man beslutter at indføre en miljøpolitik og implementere den, er der selvfølgelig en del benarbejde med kortlægning og dokumentation i starten. Ved den efterfølgende opfølgning er den administrative indsats faktisk til at overse, da det i bund og grund handler om at genbruge alle de data, som vi i forvejen råder over. Uden overblik over brændstofforbrug og de faktorer, der påvirker det, ville vi jo ikke have overblik over selve kerneforretningen,” siger Frank Andersen.

Reducere CO2 belastningen
Hos Dania er man enige om, at et af de vigtigste områder at sætte ind på i arbejdet med at reducere CO2-belastningen ved lastbilkørsel, er ændring af uhensigtsmæssig chaufføradfærd.
”De forskellige tekniske løsninger kan hver især bidrage med et par procent hist og her. En chaufførs kørestil kan påvirke brændstofforbruget med over 10 pct., så her er der virkelig meget at hente,” siger Frank Andersen.

Virksomheden har mange dygtige chauffører, som har kørt for Dania i mange år. De har en stor andel i de gode miljøresultater, men de er jo også kun mennesker, der løbende skal uddannes og motiveres for at fastholde den gode kørestil.

Chaufføradfærd
”Vi har arbejdet målrettet med chaufføradfærd gennem bl.a. chauffør-workshops, men vi vil faktisk satse endnu mere på det i fremtiden,” siger Frank Andersen.

Også det nye flådestyringsværktøj forventer Dania sig meget af.

”Vi skal blive endnu bedre til at optimere vores trafikflow i forhold til udnyttelse af vognparken og trafikstyring i forhold til myldretider, spidsbelastningsperioder og ventetid på terminalerne. Men vi skal også hjælpe kunderne med at reducere antallet af tomkørsler til og fra depoter og i stedet køre direkte fra kunde til kunde med de tomme containere. Det vil vi sætte endnu mere fokus på i fremtiden, for det er vigtigt for os at reducere brændstofforbruget pr. transporteret enhed. Både for CO2-reduktionens skyld men så sandelig også for vores egen bundlinjes skyld,” siger Anders Bahn Christensen.

Fakta om Dania Trucking A/S:
1938: Shippingagenturet Thor Jørgensen A/S etableres i København
1968: Thor Jørgensen åbner kontor i Aarhus, hvor kørselsafdelingen etableres under navnet Dania Trucking
1976: Dania udskilles som separat A/S
1987: A.P. Møller-Mærsk overtager Thor Jørgensen og Dania
2012: Anders Bahn Christensen og Frank Kruse-Jensen overtager Dania i et management buy-out
2015: Dania disponerer dagligt langt over 100 danske lastbiler med danske chauffører, heraf knap en fjerdedel egne lastbiler samt flere hundrede egne containerchassiser, sideloaders, tipchassiser mv. Det primære arbejdsområde er kørsel med skibscontainere mellem import-/eksportvirksomheder og terminalerne i Aarhus, Fredericia og København. Dania kører både for store import-/eksportvirksomheder med egne transportafdelinger samt for speditører og rederier. Dania beskæftiger ca. 50 medarbejdere.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk