Anders Warming, faderen til den moderne Mini – og én af de nok mest fancy gulpladebiler på markedet, Mini Clubman Van – i udlandet kendt som Clubvan – har netop fået Designrådets Pris 2015.

Anders Warming arbejder for BMW koncernen med design – først hos BMW og i dag som chef for design af legendariske Mini.

”Prisen gives for hans livsværk, hvori mange fremragende designs indgår – fra BMW Z4 til MINI Clubman. Anders Warmings designs er fremtidsorienterede og har været normdannende for den stærkt skulpturelle og organiske stil, der har præget bildesign de seneste 15 år,” udtaler Designrådet.

Uddelt siden 1980
 Designrådet har siden 1980 uddelt prisen til danske designere, der gør en ekstraordinær indsats for at fremme designfaget. Det er usædvanligt for en dansker at nå den stjernestatus inden for bildesign, som Anders Warming har opnået.

Jens Martin Skibsted, formand for Designrådet, motiverer prisen således:
”Anders Warming har dedikeret sit designvirke til bilen og fået lov til at arbejde med nogle af de væsentligste personligheder inden for bildesign. Hans begejstring og interesse for bilen har ført ham frem til at være en af de mest betydningsfulde bildesignere i vor tid. Han er et eksempel på, at med flid, fordybelse, dybtfølt interesse og talent kan man nå toppen og skabe noget nyt – også selv om man kommer fra en cykelnation”.

Bildesign det ypperste
Bildesign står for de fleste designere som noget af det ypperste inden for design, fordi en bil indeholder et meget stort antal designelementer både udvendigt og indvendigt.

Men selv om mange især danske designere drømmer om at designe biler, går drømmen sjældent i opfyldelse.

Da Anders Warming gik ud af gymnasiet, var der ikke nogen, der kunne vejlede ham til en designuddannelse. Bildesign fandtes dengang ikke som en mulighed for en karriereretning herhjemme.

Afslag fra Arkitektskolen
Han søgte to gange ind på Arkitektskolen i København, men fik begge gange afslag. Det tvang ham til udlandet, hvor han i stedet uddannede sig på en af verdens fremtrædende designskoler, Art Center College of Design.

Her lærte han at kæmpe med de bedste formgivere i verden på et benhårdt kommercielt grundlag, hvor forbrugerens dom er altafgørende og nådesløs.

Tegnede, når andre festede
”Alle sagde, at jeg ikke kunne. Og jeg har hårdt skåret ting fra i mit liv for at fokusere. Når andre gik ud og festede, tegnede jeg. Hvis jeg skulle levere 50 tegninger, leverede jeg 100. Når jeg sidder alene og tegner, bruger jeg mine empatiske evner. Jeg forestiller mig, hvordan ejeren sætter sig ind i bilen og starter den. Den glæde, det må give ham, bliver min glæde”, siger Anders Warming.

Sidste år blev der solgt godt 20 Mini på gule plader herhjemme. I hjemlandet England sælges den fabriksbyggede Clubman varebil under navnet Clubvan, men varerummet er for kort til at kunne godkendes.

Ny Clubman som Clubvan
Det vil ændres, når den nye og nu noget længere Clubman lanceres som Van. Det er dog også et prisspørgsmål. Clubvan er ganske luksuriøs – så en dansk ombygning af Clubman til Van kan fortsat komme på tale.

Udformningen med fløjdøre bagest passer dog godt som Van – og stemmer overens med den første Mini, som både fandtes som varebil og pick-up.

Designeren til den klassiske Mini fra 1959 var grækeren Alec Issigonis, hvis design-ideer går igen i den nye Mini. Ur-minien blev produceret frem til år 2000.
 
Fakta: Designrådet
Designrådet blev oprettet i 1977 af en kreds af designere og virksomhedsejere. Formålet var at skabe et dansk designcenter, der skulle øge kendskabet til design blandt danske virksomheder og at udbrede kendskabet til dansk design internationalt.

Dansk Design Center er siden blevet en selvejende institution, der i overvejende grad betjener det offentlige Danmarks nationale designfremmeinitiativer. Designrådet er i dag et selvstændigt råd, uafhængigt af økonomiske, kommercielle eller politiske særinteresser.

Designrådets op til 60 medlemmer repræsenterer som gruppe højden og bredden i dansk design og tæller de vigtigste designprofiler inden for industri, uddannelse, design, forskning og kommunikation. Fælles for de valgte medlemmer er, at de er professionelle med relation til design i bred forstand, og at de demonstrerer en aktiv interesse for udvikling og kendskab til området.

Designrådet arbejder fortsat på at fremme kendskabet til design i Danmark og dansk design i udlandet.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk