Skive Kommunes Vej-og parkafdeling får i morgen leveret en af landets første lastbiler, der kører på naturgas – og på sigt på biogas.

Bilen er en Iveco Eurocargo, der kører med containere til renovation alternativt med saltspreder eller andre transportaggregater.

Lastbilen kommer på gaden som led i et samarbejdsprojekt mellem Energibyen Skive og HMN-koncernen, som er Danmarks største gasselskab.

Den sorte og knap seks meter lange lastbil vejer ca. 12 tons og skal tanke på den nye gastankstation, som HMN-koncernen har bygget i Skive.

20 EU lande har gas-lastbiler
Næsten 20 EU-lande har i løbet af de seneste fem år introduceret lastbiler på naturgas og biogas (som er CO2-neutral), og i de fleste af landene er antallet stigende.

Men det er først nu, at Danmark kommer med på vognen.De første er renovationsbiler i København og i Sønderjylland. Skives Iveco er som containerbil den første ikke rene renovationsbil på gas

Det samlede antal af lastbiler på gas i EU-landene er nu ca. 5.500. Således er der ca. 600 i Sverige, mens lande som Frankrig, Spanien og Italien hver har over 1.000 gas-lastbiler. Det fremgår af tal fra organisationen NGVA Europe (Natural & bio Gas Vehicle Association Europe).

EEV og Euro 5 biler
Ifølge De Danske Bilimportører finder de i dag enkelte Euro 5/EEV gaslastbiler – leveret af Mercedes-Benz og Scania. De kører henholdsvis i Sønderjylland og i hovedstadsområdet. Scania leverer den første Euro 6 renovationsbil i næste måned.

Rundt om i EU-landene er gas-lastbilerne bl.a. indført af miljø- og klimamæssige grunde. Således udleder de nye gas-lastbiler færre sundhedsskadelige partikler og mindre CO2 end de dieselkøretøjer, der p.t. kører rundt på vejene.

Billigere at tanke naturgas
Samtidig er det blevet billigere at tanke med naturgas i forhold til både diesel og benzin. Endelig støjer lastbiler på gas mindre sammenlignet med lastbiler, der kører på diesel.

Skive er en i rækken af danske kommuner, som nu introducerer gaskøretøjer, herunder lastbiler og busser, på gas. Køretøjerne skal i første omgang køre på naturgas, og senere delvist eller helt på biogas.

”Vores nye lastbil på gas er endnu et skridt på vejen til at gøre Skive Kommune CO2-neutral i 2029. I første omgang vil CO2-besparelsen være beskeden ved at skifte fra diesel til naturgas. Men senere skal lastbilen – ligesom alle vores andre nye gaskøretøjer – i stigende grad over på biogas, som er CO2-neutralt. Og så bliver klimagevinsten til at tage og føle på,” siger Skives borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V).

Flere kommuner på trapperne
Også andre kommuner på trapperne med lastbiler på gas, oplyser HMN-koncernen, som ejes i fællesskab af 57 kommuner i Midt- og Nordjylland samt i hovedstadsområdet.

HMN-koncernen har således indgået aftaler med kommunerne i Ringkøbing-Skjern, Varde og Frederikssund om gastankstationer til bl.a. skraldebiler. Alene i Ringkøbing-Skjern og Varde kommer der nu – via renovationsselskabet ESØ 90 I/S – i første omgang seks skraldebiler og på længere sigt 30 lastbiler på naturgas og biogas.

”Der tales meget om el til personbiler. Men når det gælder tunge køretøjer som lastbiler og busser, er naturgas og biogas mere oplagt. De store køretøjer kører nemlig længere på gas end el. Og snart kommer der jo langt mere biogas ud i naturgasnettet, og det reducerer CO2-udledningen. Danmarks naturgasnet er et af de mest vidt forgrenede i verden, og vi kan lave gastankstationer næsten overalt herhjemme. De første er allerede opført, og flere er på vej. Dette er i overensstemmelse med regeringens mål om en mere klimavenlig transportsektor,” siger administrerende direktør Susanne Juhl fra HMN-Naturgas I/S.

Håber på at inspirere
HMN Naturgas I/S er moderselskabet i HMN-koncernen, der, med en årlig omsætning på ca. 5,7 milliarder kr., er med i gruppen af Danmarks 100 største virksomheder.

”Vi håber, at de ting, vi nu sætter i værk, kan give inspiration og fjerne noget af den usikkerhed om gasdrevne køretøjer, som hersker i Danmark. Vi er i dialog med en række kommuner og har allerede lavet de første aftaler. Når det gælder lastbiler, er det især skraldebiler, som kommunerne vil have over på gas,” siger Susanne Juhl.

Også Københavns Kommune, der har indgået en aftale med energiselskaberne E.ON og OK, er på vej med gasdrevne skraldebiler. Det samme gælder Fredericia Kommune, der er gået ind i et samarbejde om en gastankstation med Bionaturgas Danmark A/S.

Folketinget har i forbindelse med energiforliget fra 2012 afsat 20 mio. kr. til udbygning af infrastrukturen til gas til transportformål.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk