Aldrig har der været lagt så meget tid og været så stor grundighed forud for køb af militærkøretøjer til det danske forsvar. Det tyske forsvar har været i Danmark og følge forberedelserne – og selv de er imponerede.

900 køretøjer er i spil – og de skal leveres i en periode på syv år gældende fra 2018.
I 2014 begyndte forberedelserne til indkøbet af de kommende lastbiler – og testen af de fire lastbiler, der kom igennem kvalifikationen og til finalen, begyndte for tre måneder siden i de to militærområder Oksbøl og Finderup – og de er først lige afsluttet.

Vi har været med til en introduktion af testprogrammet for nylig i Finderup, hvor vi fik en tur rundt i terrænet for at se nærmere på de udfordrende tests.

Fire mærker – otte kandidatbiler
De i alt otte kandidatbiler af mærkerne Iveco, MAN, Mercedes og Scania kunne vi kun kikke på, så testen foregik i forsvarets nuværende, noget alderstegne MAN lastbiler. Ingen kunne udtale sig om deres favoritkøretøjer blandt kandidaterne – men faktum er, at alle mærker havde klaret udfordringerne i terrænet såvel som 550 kilometer test på landeveje mellem Oksbøl og Finderup.

”Det har været rigtig spændende at være med som testkører i denne periode. Jeg har kikket på køreegenskaber, komfort og smidighed blandt andet,” siger overkonstabel Louise Lange, der til daglig er tjenestegørende i Næstved, hvor hun ikke mindst kører blokvognstrækker med kampvogne.

Hun er én ud af 16 særligt udvalgte testchauffører, som man har fundet over hele landet. De har skiftevis testet 6×6- og 8×8 køretøjer, og har arbejdet ud fra et spørgeskema med 208 spørgsmål. Desuden har de haft små notesbøger som dagbøger, hvor alle deres egne oplevelser er skrevet ned. Alt er dokumenteret med videooptagelser i bl.a. førerhusene.

Samles i database
Alle disse informationer bliver samlet i en database sammen med de tekniske vurderinger af køretøjerne -bl.a. om, hvordan de er at reparere på – samt vurdering af dem som pansrede køretøjer. Der ses desuden på service og eftermarked og selvfølgelig, hvilke køretøjer, der er økonomisk mest fordelagtige – altså pris mod kvalitet. Alt bliver evalueret.

Man ønsker for alt i verden ikke en ny IC4 sag – og alle biler er da også gennemprøvede og i aktion for forskelige landes forsvar rundt om i Europa i dag. De biler, der anskaffes, vil både blive anvendt herhjemme og i kampzoner.

Nogle af bilmodellerne er dog på vej ind i udskiftningsfaser, men forsvaret vil forholde sig til den kommende kontrakt, som også indebærer serviceopbakning i køretøjernes levetid.

Endeligt udbud
I sidste måned bad man de fire producenter om at præsentere deres endelige udbud.

”Vi forventer at samle hele materialet med vores anbefalinger til politikerne i efteråret. Herefter får vi så et aktstykke fra politikerne med deres valg – og så kan vi underskrive kontrakten med det vindende mærke. Det er en stort ordre – i hvert fald for os – og vigtig, for det er jo biler, der skal holde de næste 20 år. For producenten er det også et spørgsmål om et strategisk samarbejde med det danske forsvar,” siger oberst Anders Mærkedal fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI.

Skal fungere hele tiden
Det er ham, der så at sige er en af tovholderne i hele projektet – hvor han på den tekniske side har et tæt samarbejde med Anders Kirkeby, der er overværkmester i FMI, og som har den tekniske ekspertise.

”Vores materiel skal fungere hele tiden, og er der problemer, udbedres de eksempelvis i løbet af aftenen. Her er det ofte importørerne af de pågældende mærker, der træder til. I forbindelse med vores test, har vi overholdt alle tidsplaner – og alt er gennemtestet med fyldig dokumentation med videooptagelser. Vi vælger gennemprøvet materiel, hvor vi hurtigt kan få reservedele, der oftest er standardvarer – men vi skal også se på, hvor let, det er at skifte bremser – og om der behøves specialværktøj,” siger Anders Kirkeby.

Kontakt med andre NATO lande
I forbindelse med udbuddet har FMI også haft kontakt med andre NATO lande – som det er kutyme. Det er også billigere at købe ind, hvis man samler flere ordrer.

Forsvarets nuværende materiel er ikke af nyeste dato – og de seneste to år har man ikke købt ind, fordi man afventede udfaldet af udbudsrunden.

Der har gennem årene været grelle eksempler på køretøjer, der kun kører forsvindende få kilometer om året. Det er fortid. En helt ny strategi for brugen af de nye køretøjer er på plads – og den indebærer, at man via flådestyring vil bruge bilerne lige meget.

Brug af containere
Strategien er bl.a. bundet op på brug af containere, som så er vidt forskelligt udstyret alt efter en givet opgave. Køretøjer er så udstyret med kroghejs, så man hurtigt kan montere den container, der er mest velegnet, på køretøjet. FMI er i den forbindelse også i gang med at forhandle med containerproducenter.

I alt har hæren 6.500 køretøjer – fraregnet kampvogne. Med den nye indkøbsmetode vil forsvaret blive mere effektivt.

Fakta – forsvarets køb af militær-lastbiler:

Rammer:

Behov for samlet strategi for udvikling af forsvarets hjulkøretøjsflåde.
Hærens udvikling af det samlede logistik koncept.
Forligsbestemt kategoriprogram.

Mål:

Bedre og mere effektiv udnyttelses af flåden.
Bedre understøttelse af det operationelle behov.
Konkurrenceudsættelse som grundlag for fortidige besparelser.
Konkurrerende mærker:
Iveco, MAN, Mercedes-Benz og Scania. 6×6 og 8×8.

Om valget:

Bilerne lever op til minimumskrav.
Service og eftermarked vigtigt. Ikke kun pris.
Økonomisk mest forsvarlige.
Undersøgelser og test siden 2014.
Dokumentation med kameraer.
Budgivning sommer 2016. Evaluering.
Politisk valg af leverandør og indstilling: Aktstykke/kontrakt  efterår 2016.
Første leverancer: 2018.
Mulighed for bedre styring af flåden.
Øget flådeudnyttelse gennem puljeordninger.
Nødvendigt med en enkelt leverandør.

Køretøjer:

Antal biler: 900 over syv år.
Holdbarhed: 20 år – med service.
Ny aktivitet: Flådestyring.
Princip: Kroghejs og containere.
Test: Over 1.200 km. med 244 gennemkørsler på offroad baner.
16 testchauffører fra forsvaret. Svarer på 208 spørgsmål.

Flåde i dag:

Antal køretøjer (ex kampvogne): 6.500.
Transport: 85.000 soldater pr. år.
Værdi flåde: 4,5 mia. kr.

DALO:

DALO hedder den enhed hos forsvaret, som indstillede til forsvarsudvalget i Folketinget, hvem der blev kvalificeret til at levere nye specialkøretøjer næste år. DALO står for Danish Acquisition and Logistic Organisation.
Det er også dem, der i samarbejde med hærens kampskole i Oksbøl tester bilerne, og som har dialogen med de fire tilbageværende udbydere, som ud over Mercedes-Benz er MAN, Iveco og Scania.
Senest bev der testet i militærrådet Finderup ved Viborg.
Alle mærker har efter prækvalifikation i 2014 og kvalifikation i efteråret 2015 afleveret deres første bud lige før jul.
Nu skal det endelige bud afleveres, og en vinder forventes herefter udpeget sidste på året. Vinderen skal levere køretøjer i en periode på over otte år.
Udbuddet vil blive helt transparent – det vil sige med fuld åbenhed. Der lægges vægt på en vis dansk lokal-produktion.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk