Af Finn Bruun

Danske rederier står for transporten af 10 procent af hele verdenshandelen, selv om vi som nation tæller under 2 promille af klodens befolkning.

Det er en af grundene til, at vi har en uforholdsmæssig stor indflydelse i FNs søfartsorganisation, IMO. Og nu stiller vi op til genvalg i IMO-ledelsen, Rådet.

En anden grund til at kandidaturet, blev så godt modtaget, da Danmarks ambassadør i London, Anne H. Steffensen,  forleden afleverede ansøgningen hos IMO, er at Danmark har sat afgørende fingeraftryk på store dele af en internationale lovgivning gennem en aktiv deltagelse og kamp for kvalitetsskibsfart og høje standarder.

Arbejder for at alle overholder regler
Dansk skibsfart har i årevis arbejdet hårdt for at sikre, at alle de nye regler på søfartsområdet bliver internationale – og dermed gælder for alle, så ingen kan smyge sig udenom f.eks. sikkerhedsreglerne og miljø- og klimakravene.

Det bliver i øvrigt en sag, som ambassadøren kommer til at følge energisk op på, idet hun senere på året tiltræder som ny direktør for Danmark Rederiforening efter Peter Bjerregaard.

Kamp om pladserne
Det er Søfartsstyrelsen, der står for repræsentationen i IMO, hvor Danmark siden 2001 har siddet i det højeste råd: IMO Council, som har 40 medlemmer og arbejder med strategiske og politiske maritime emner.

Der er valg hvert andet år, og Danmark er blevet genvalgt hver gang siden 2001. Der er 20 pladser i Danmarks gruppe, og der er kamp om dem.

Det Blå Danmark
Søfartsstyrelsen fremhæver, at Danmarks støtte til og interesse for arbejdet i IMO også har baggrund i regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark, hvor regeringen peger på, at Danmark fortsat vil arbejde for kvalitetsskibsfart internationalt.

Mærkesagerne er grønnere skibsfart, sikker sejlads i arktiske områder og bedre beskyttelse af den søfarende, herunder i forbindelse med pirateri plus tiltag i forhold til søfartens klimabelastning og sejlads i arktiske områder.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk