5.392 lastbiler kørte ind i Danmark pr. dag i 2013. Det er en stigning i trafikken på 4,2 procent forhold til året før, og det er det næsthøjeste tal, der nogensinde er registreret på årsbasis. Rekorden blev sat i 2007 med gennemsnitligt 5.582 lastbiler pr. døgn på årsbasis.

2013 sluttede godt. I årets 4. kvartal lå grænsetrafikken nemlig på et niveau, der var 7,4 procent højere end samme kvartal året før.

Det er nu fjerde år i træk, at grænsetrafikken med lastbiler stiger, og det vækker tilfredshed i ITD, der er brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

Forbedret samhandel
”Når grænsetrafikken vokser, er det et direkte udtryk for, at samhandlen mellem Danmark og udlandet stiger. Det er gode nyheder for samfundsøkonomien, og det er selvfølgelig også gode nyheder for de danske lastbilvognmænd, der jo er afhængige af, at der er noget at køre med, siger direktør Jacob Chr. Nielsen, ITD.

Sideløbende med den øgede grænsetrafik har også indenrigstrafikken med danske lastbiler vist en stigende tendens. Ifølge Danmarks Statistik er transportarbejdet med danske lastbiler på indenrigsruterne steget med 35 procent fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2013, som er det senest opgjorte.

Statistik i 10 år
ITD har ført statistik over lastbiltrafikken på de danske grænser i mere end ti år. I den periode er der én enkelt begivenhed, som mere end noget andet har været styrende for trafikmønsteret. Det er finanskrisen, der slog voldsomt igennem fra efteråret 2008.

”Finanskrisen betød et fald i kørslerne på mellem 15 og 20 procent henover blot et par kvartaler i 2008-09. Da bankerne samtidig smækkede kasserne i, skabte den brat faldende omsætning en chokeffekt med jobtab, konkurser og generel kapacitetsreduktion blandt de danske lastbilvognmænd. Branchen var angiveligt millimeter fra kollaps, og de sidste fem år har handlet om at restituere sig. I det lys er det ekstra glædeligt, at aktiviteten nu er på vej tilbage på samme niveau som før krisen, siger Jacob Chr. Nielsen.

Øget efterspørgsel
Hos ITD tror man på, at det danske transporterhverv generelt står stærkt, nu hvor efterspørgslen er ved at nå op i niveau igen. Strammere finansieringsmuligheder og øget prispres har sat effektiviseringer højt på dagsordenen. Fra 1. januar 2010 til 1. januar 2013 faldt antallet af danske lastbiler med 6,5 procent trods stigende aktivitet.

”Branchen har lært lektien på den hårde måde, men det ser trods alt ud til, at vi har lært den. Vi oplever en bedre udnyttelse af kapaciteten og en generelt forbedret effektivitet. Det er faktisk meget positivt og lover godt for fremtiden. I de glade dage i nullerne kunne vognmændene altid anskaffe sig en lastbil ekstra på bankens velvilje. Ingen tvivl om at vi på den måde fik skabt en stor og ufleksibel overkapacitet i branchen. Den vækst, vi ser nu, har tydeligvis et mere balanceret fundament. siger Jacob Chr. Nielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk