Olieselskaberne vil ikke sidde tilbagelænet og se, at nye brændstof-udbydere løber med kunderne fordi de skifter fra diesel og benzin til brint og biogas/naturgas.

De vil være med i første række. For dem er det underordnet, om det hedder brint, gas, diesel, benzin, methanol eller DME – det er ikke det vigtigste, bare det er effektivt. I fremtiden hedder det så bare ikke en benzinstation, men en brændstofstation.”

El, hybrid, brint, flere biobrændstoffer og gas er alle energiformer til transporten, der skal være med til at nedbringe sektorens CO2-udledning. Derfor kan de alle potentielt finde vej til tankstationernes standere.

Løsningen skal være i orden
To topchefer fra olieselskaberne, adm. direktør i Uno-X Automat, Michael Norden, og salgsdirektør Anders Knudsen fra OK Olie, giver i seneste nyhedsbrev fra Energi og olieforum, deres meninger til kende.

”Vi sidder ikke på vores flade og siger, at fremover vil vi kun sælge benzin og diesel, og så må vi tilpasse vores distributionsnet efter det. Nej, vi vil jo netop have, at OK også fremover er forbrugernes energileverandør lige gyldigt hvilken energiform, der er tale om”, siger Anders Knudsen.

 I princippet er Anders Knudsen og Anders Knudsen ligeglade med, hvilken form for energi til transporten, de skal sælge. Men løsningen skal være i orden, og det skal kunne fungere på markedsvilkår.

Benzin og raffineret æblejuice
”Uno-X er jo dybest set et handelsselskab. For os er det i princippet lige meget, om vi sælger benzin og diesel eller raffineret æblejuice. Vi er specialiseret i at sælge energi i store mængder med små marginer. Så effektivitet er det største konkurrenceparameter for os, siger Michael Norden.”

Når det gælder nye transport-teknologier er begge to enige om, at elbiler ikke er effektive nok. Netop effektiviteten er problemet omkring ladning af elbiler på stationerne.

”Når man begynder at introducere ineffektive energiformer i ineffektive distributionssystemer, så begynder det at blive problematisk for os. For det er en helt anden måde at tænke forretning på, siger Michael Norden.”

Effektiv distribution
Han peger på, at branchen gennem 50 år har tilpasset sig en konkurrencesituation med effektiv distribution af brændstof. Det tager rundt regnet to minutter af fylde en bil, og så er man på farten igen.

”Vi kan få 300-400 biler igennem stationen på en dag i forholdsvis korte tidsintervaller om morgenen, når folk kører på arbejde og om eftermiddagen, når man kører hjem. Antal tankninger i løbet af en dag svarer meget nøje til hvor mange biler, der er på vejen. Det at tanke din bil er fuldstændigt passet ind i dit kørselsmønster”, siger  Michael Norden.

Besværligt med el-ladestandere
Men med en elbil tager det 20 minutter at få ladet op. Og det bliver ganske enkelt meget pladskrævende, mener de to chefer fra oliebranchen.

I dag ligger tankstationerne lige præcis der, hvor folk kører. Det skal være bekvemt for forbrugeren. Det er et stort konkurrenceparameter for branchen, at de er til stede, hvor folk kører. Arealerne på tankstationerne er tilpasset de forhold. Det er superoptimeret.

“Vi kan jo ikke blokere den lille plads, vi har til rådighed, med folk der holder i kø og læser avis, mens de venter på en opladning, siger Michael Norden.”

Elbilerne en udfordring
Så rent logistisk er elbilerne en udfordring for det nuværende superoptimerede distributionsnet, men det er heller ikke et produkt, som de to selskaber synes, at de kan forsvare at sælge til deres kunder:

 ”Vi har selvfølgelig haft kontakt med forskellige firmaer om ladere på vores stationer, men når den hurtigste opladning tager 20 minutter, og du så efterfølgende kun kan køre 100 km., så er produktet simpelthen ikke godt nok. Efter alt det vi har fået præsenteret, kan jeg simpelthen ikke se, hvordan elbilen nogensinde skal kunne konkurrere med de nuværende biler. Vi kan ikke forsvare at tilbyde produktet til vores kunder.”, siger Anders Knudsen.

Mere perspektiv i gas og brint
Så er der mere perspektiv i energiformer som gas og brint.

”Brint og gas er meget mere interessant for os. Det er produkter, hvor der er behov for et distributionsnet. Der har vi en berettigelse. Og jeg tror faktisk også, at der her er bedre løsninger i forhold til CO2-udledningerne. Det kan også være fx DME eller Methanol – men det skal være et fysisk produkt, siger Anders Knudsen.”

Ulempen ved brint er dog, at det kræver et stort set-up, understreger han. Men det er klart en teknologi, han tror på. Biler med brint har også samme rækkevidde som biler på benzin og diesel.

I udlandet undrer man sig
”Jeg tror på gasdrift. Det kan så være naturgas, LPG eller gas på affald. Gas kræver stor tankkapacitet, andre rørføringer og standere, men så besværligt er det heller ikke. Teknologien er der, og vi har jo solgt gas før i tiden. Når vi er på messe i Tyskland, kan andre udstillere jo slet ikke forstå, at der ikke er gas eller LPG i transporten i Danmark, siger Anders Knudsen.”

Hos UNO-X kigger man hele tiden efter nye løsninger – og der hvor selskabet først og fremmest ser et perspektiv, er med naturgas eller LPG.

”Der er stor forskel på naturgas og LPG. LPG kan ret nemt gøres flydende og er nemmere at håndtere transport-mæssigt. Naturgas fylder meget mere og kræver enormt store tanke, men vi har jo naturgas lige i baghaven i Nordsøen. Men begge energiformer har en klimagevinst i form af mindre CO2-udledning her og nu, siger Michael Norden.”

Først til den tunge transport
Der vil først ske noget på den tunge transport ifølge Norden.

”Her har vi specielle fyldningsanlæg, der pladsmæssigt og investeringsmæssigt bedre kan håndtere gas. I den industrielle bilpark er der en langt højere udskiftning, så der kan omstillingen implementeres langt hurtigere end ved personbiler. Diesel kan du relativt nemt substituere med gas, så du har lavere CO2-udledning fra dag 1. Derfor er det mest sandsynligt, at det er her, der kommer til at ske noget først. Det ser vi på med stor interesse, siger Michael Norden.”

Benzin og diesel i mange år
Anders Knudsen tror dog også på, at der vil være benzin og diesel i rigtigt mange år endnu. Bilerne bliver hele tiden mere effektive. Og det går stærkt.

Men det er vigtigt, at oliebranchen deltager aktivt i at få løst udfordringerne omkring CO2 og forsyningssikkerhed.

Michael Norden mener, at branchen skal være samfundets bedste rådgivere, hvad angår de mest effektive løsninger, der giver de bedste CO2-reduktioner. Det er branchens opgave at angive løsninger, som rent faktisk kan lade sig gøre i praksis. Det er blandt andet biobrændstoffer.

Infrastruktur på plads med gas
“Fordi biobrændstoffer udmærker sig ved, at det kan distribueres igennem det eksisterende stationsnetværk. Vi har infrastrukturen til det. Der skal satses mere på en højere iblanding af anden- g tredje generations biobrændstoffer, siger Michael Norden.”

Gas er – ifølge de to chefer fra oliebranchen –  sammen med stadigt mere effektive diesel/benzinbiler på anden generations biobrændstoffer og brint, på længere sigt de energiformer, der skal lede os frem mod vores CO2-mål på en effektiv måde, der også kan lade sig gøre i praksis.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk