Kristian Skov Petersen er tredje generation i fragtmands forretningen Viggo Petersens Eftf. A/S i Tastrup – men han vil også være den sidste som traditionel fragtmand. Han tror  at en større international spiller på logistikmarkedet vil overtage konceptet.

”Om fem år vil markedet se helt anderledes ud. Danske Fragtmænd vil være ejet af én af de store spillere. Norske Bring har været på tale – men det kunne også være andre. Køberen vil dog ikke nedlægge konceptet – for det er konceptet, der er eftertragtet,” siger ejerleder Kristian Skov Petersen.

Fragtmandssystem moderniseret
Han mener, der kun er fire-fem store transportører tilbage i Europa om få år. At Danske Fragtmænd er interessant tilskriver Kristian Skov Petersen alene, at fragtmandssystemet er blevet moderniseret – fra mange til færre ruter.

Viggo Petersens Eftf. har i dag 100 biler – hvor kun halvdelen af dem er traditionelle er fragtmandsbiler. Virksomheden er blandt de største kranfirmaer i Danske Fragtmænd og kører også andre former for transporter, bl.a. ståltransporter og natdistribution. Her forventer Kristian Skov Petersen, at firmaet vil vækste i de næste år.

Holder på medarbejderne
”Vi har fra begyndelsen af krisen vækstet specielt på andre kørselsområder end fragtmandskørsel. Det har haft som formål at holde på vores gode chauffører og kunne tilbyde jobrotation og ændring af arbejdstider. Vi har haft stort fokus på personalepleje og HR og investeret meget for at skabe holdninger og trykhed som er forenelig med vores virksomhedskultur,” siger Kristian Skov Petersen.

Bird View
Både for firmaets og medarbejdernes skyld er man godt i gang med at udstyre alle bilerne med Bird Viev (fugleperspektiv) kameraløsninger, så chaufførerne via en skærm i kabinen kan se lastbilen og omkredsen af den med yderligere bevægelsessensorer.

”Det gør, at vi gør, hvad der er muligt for at undgå ulykker ikke mindst for chaufførens skyld. En chauffør har rigtig mange spejle at forholde sig til, men udviklingen i lastbilerne har ikke været så væsentlige som på mange andre områder,” siger direktør Peter Flensted, Viggo Petersens Eftf.

Undgået skader
Så hos Viggo Petersens Eftf. mener man, at de 30.000 kroner pr. sæt er givet godt ud.
Pengene er betalt tilbage, når man har undgået skader og har givet chaufførerne en trykkere hverdag. Og det kan give lavere forsikringspræmier.

”Sikkerhed spiller i det hele taget en stor rolle i firmaet – ud over bird wiev kameraløsningen, har vi har Lane Departure systemer (linjevogter), afstandsregulering – samt vores egen uddannelse af chauffører. Vores elever, som begynder i biler under kg. 3.500, er der er også sat hastighedsbegrænser i –  præcis som vores lastbiler er sat til,  for at elevernes dagligdag skal være så tæt på dagligdagen i de store biler,” siger Peter Flensted.

Faktabox: Viggo Petersen A/S – rute 390.
Stiftet 1904 af Julius Larsen.
Aktiv på fragtmandshallen på Halmtorvet.
Overtaget af dattersøn Anders Viggo Petersen.
Aktiv desuden i fragtmandshallerne på Teglholmen og i Glostrup
Overtaget af Kristian Skov Petersen i 1987.
Aktiviteter fragtmandsterminalen i Høje Taastrup (Holbæk og Ringsted lukket).
Godskørselslov ændret 1989.
Danske Fragtmænd bearbejdet 1993 med 40 ejere/ruter.
Viggo Petersen Eftf. ejer otte pct. af DF.
I dag ruter med 27 postnumre.
Desuden kranbiler, distribution mm.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk