Biogas til transport bliver kickstartet af E.ON Danmark næste år, når selskabet efter planen åbner to tankstationer med gas-til-transport i København.

Projekteringen er i gang på den første station – og forhandlingerne er påbegyndt på den anden. Opførelsen af den første påbegyndes formentlig i det nye år.

Trafikstyrelsen støtter det ene af projekterne, et anlæg på Amager.

”For Trafikstyrelsen gælder det om at få gaskøretøjer ned i øjenhøjde samt at få læring af driften og erfaring – både teknisk og økonomisk, siger Centerleder for fagområdet Center for biler og grøn transport, Niels Anders Nielsen, Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen støtter tre biogas/naturgasprojekter: bybusser i Fredericia, Arriva busser i København og renovationskøretøjer i København.

”Vi glæder os meget til at komme i gang med forsøgene, som dels er et energimåleprojekt og et miljømåleprojekt. Vi trækker selvfølgelig på erfaringer fra andre lande, hvor man kører med gas – men det er også nødvendigt med egne erfaringer. Vi benytter bl.a. Teknologisk Institut i Aarhus til projekterne, siger Niels Anders Nielsen.

Prioriterer opvarmning
Danmark er et af de få lande i Europa, som ikke anvender naturgas og biogas til transport, fordi man politisk har valgt at prioritere naturgas til opvarmning af boliger. Men det skal være slut nu, for der er rigeligt af både naturgas, som Danmark endda sælger i stort mål til transportformål i Sverige, og biogas.

”Vi er i gang med forberedelserne til at opføre de første tankstationer med gas-til-transport i København. Vi begynder efter planen projekteringen i år. Fra første spadestik til åbningen går der seks måneder – og vi satser på at åbne det første tankanlæg i første halvår 2013. Det kræver naturligvis, at der kommer kunder – men vi ved, at flere bilimportselskaber har dialog med kunder, som gerne vil satse på grønt miljø – og her er gas-til-transport det bedste alternativ, siger Tore Harritshøj, adm. direktør for E.ON Danmark.

Business-Transport tog til Malmø for tage pulsen på trafikken, og naturgas/biogas er godt på vej til at overtage transportløsninger. Malmøs busselskab ”Skånetrafikken” kører med biogas i deres grønne bybusser. E.ON Sverige har opført flere store tankanlæg til busselskabet, hvor busserne ud over gas også bliver forsynet med varmt vand natten over.

Gasbusser er dyrere
”Bybusser er det mest oplagte område, hvor biogas er den optimale løsning – da biogasbusser slet ikke forurener, når de kører gennem tæt befolkede området. Jeg håber, at gasbusser bliver fremtidens busser i København – men i dag er det først og fremmest udbudsbetingelserne, der bestemmer valget af busser, og gasbusser er lidt dyrere at købe end dieselbusser, siger ansvarlig for gas-til-transport hos E.ON Danmark Bent Erik Hawaleska.

Hawaleska har været stærkt involveret i udrulning af naturgas og biogas til transport i Sverige, men nu er hans opgave Danmark, hvor E.ON satser stort fremover. Ikke mindst fordi den danske regering har en rammeordning klar for vedvarende energiløsninger.

Aktuelt er regeringen i gang med at klarlægge de fremtidige rammevilkår på transportområdet, så Danmark kan være fossilfrit i 2050. Biogas kan være med til at sikre, at planen kan gennemføres.

”Jeg taler med politikere, transportaktører og store flåde-ejere, men det tager tid, for mange tror fortsat på elbiler som det eneste ene. Men det duer ikke til tungere transporter som lastbiler og busser. Desuden kommer kun godt 20 procent af strømmen til elbiler fra vindmøller. Men danske politikere er heldigvis ved at få øjnene op for, at el ikke er den eneste grønne løsning, siger Bent Erik Hawaleska.

Biogas fra madrester
Alle de, vi talte med ved tankanlæggene, var tilfredse med at køre på naturgas/biogas – p.t. 50 procent iblandet af hver gasform de fleste steder. Man kan også vælge enkelte rene biogastanke – bl.a. ved Malmøs rensningsanlæg, hvor affald og madrester laves om til biogas – komprimeret til 200 bar til bilerne.

Tilfreds var taxivognmanden Magnus fra Taxi-Kurir, skraldebilschaufføren Marcus fra renovationsfirmaet Sita – og danske Anne Vigild, der bor i Malmø og arbejder i København, og som tankede sin naturgas-Mercedes, da vi var på svensk visit. Hun ville bestemt gerne have gastanke i Danmark.

Omkring en tredjedel af alle taxier i Malmø kører på gas – og efter nytår bliver det endnu flere. Den svenske regering er kommet med et nyt udspil, der har fået Malmø Kommune til at stramme definitionen på en miljøbil til et endnu lavere CO2 tal på under 90 gram pr. km, som gasbiler kan opfylde. Det bliver kravet for at få taxikørsel for Malmø Stad. Desuden har en række transportaktører og store flådeejere påbegyndt implementeringen af gasdrevne køretøjer.

Kortere rækkevidde
Man kører lidt kortere på en tankfuld gas end diesel – op til 360 km i en Mercedes E klasse med NGT-teknik, som Magnus Wailborg kørte i. Han tankede hver anden dag – og brugte stort set ikke benzintanken til byture.

De nyeste gasbiler – eksempelvis den kommende Mercedes Benz B-klasse, har kun 12 liter benzintank mod en på over 60 liter i dag, og den kører op til 550 km på en tankfuld gas. En kassevogn som Mercedes-Benz Sprinter kører op mod 250 km. på en tankfuld gas. DHL Express i Malmø har 24 gasbiler og 11 dieselbiler til de lange ture.

Et af E.ON’s tankanlæg kommer formentlig til at ligge tæt på de vigtigste trafikknudepunkter på Amager og det andet på Vestegnen. E.ON vil gerne investere i opførslen af anlæggene – eksempelvis ved busselskabernes garager.

En af de store udfordringer ved at få kunder til at investere i natur/biogas biler er merprisen på bilerne. For lastbiler og busser betyder merprisen på EURO 6 dieselkøretøjer, at prisen på en gas-lastbil kommer tættere på en diesel-lastbil – og Mercedes-Benz Danmark forhandler med en del kunder, som gerne vil køre med gasbiler.

Konkrete initiativer
“Vi er i dialog med kunder med taxier, varebiler, busser og lastbiler, og prisen er en udfordring. En gasdrevet Econic lastbil koster ca. 665.000 kroner. Kører den på diesel, er prisen ca. 508.000. Billedet er det samme på personbiler og varebiler. Men vi har konkrete initiativer og investeringer på vej for at få de første gas-biler ud til danske kunder. Kun lavere afgifter på gasbilerne og i særdeleshed selve gassen vil dog fremme et reelt salg”, siger Lars van het Erve, kommunikationschef hos den danske Mercedes importør.

Men prisen på naturgas/biogas skulle helst ned til et minimum som i Sverige. Det vil sige 20 procent under benzinprisen. Ser man på afgiften på naturgas/biogas i Europa er Danmark suverænt det dyreste land med 10,97 Euro/GJ (gigajoule). I Sverige er den 4,29 Euro/GJ, i Tyskland 3,86 Euro/GJ og Italien 8 cent/GJ ! (red: Kilde COWI).

”Der kørte for 10 år siden en million gasbiler i Verden – i dag er tallet 16 millioner køretøjer. I Sverige kører der ca. 40.000 gasbiler, i Tyskland ca. 100.000 biler og i Italien ca. en million biler. Derfor går vi i gang med projektet i Danmark inden jul – for at bevise, at biogas er det rigtige drivmiddel til fremtiden – hvor naturgas blot er en mellemstation. Vigtigst er det, at infrastrukturen i Danmark allerede er der. Men vi kunne ønske en afgiftsreduktion pr. kubikmeter på to kroner de første fem år – derefter kan afgiften øges med 20 øre pr. år. Vi tror på det, fordi Danmark modsat Sverige har en langsigtet rammepolitik for biogas. For al energi er politik, siger Bent Erik Hawalaska.

E.ON Danmark er i øvrigt ved at projektere et stort biogasanlæg ved Haderslev baseret på E.ON’s erfaringer fra lignende projekter med produktion og opgradering af biogas i Europa. Haldor Topsøe er også klar med et biogas anlæg. Blandt andre gas-aktører på transportmarkedet er Naturgas Fyn.

Fakta biogas/natugas
Energiindholdet i 1 kubikmeter natur/biogas svarer til 1,25 liter benzin.
Natur/biogas skal komprimeres til 200 bar til gasbiler.
Der er seks flåde-gastankstationer og seks offentlige gastankstationer i Malmø-området.
En miljøbil skal efter 1/1 2013 udlede under 90 g CO2 pr. km
Sita begyndte at bruge gas-renovationsbiler i 2000.
Danmark har en miljøpulje på 70 mio. kr. til bl.a. el, brint og gas.
Der kører 16 mio. gasbiler i verden.
Der kører ca. 40.000 gasbiler i Sverige – ca.100.000 i Tyskland.
E.ON åbner to gas-tankanlæg i København i 2013.
Naturgas Fyn har en gas-tankstation. Flere er på vej.
Rækkevidde for en Mercedes gastaxi er ca. 350 km.
Natur/biogas koster 20 pct. mindre end benzin i Sverige.
130.000 kassevogne kører i København hver dag, hvor gasdrift er ideel.
Regeringen: Danmark skal være CO2 neutralt inden 2050.
København skal være CO2 neutral inden 2025.
Trafikstyrelsen i Danmark støtter p.t. tre biogas-projekter.
Det danske naturgasnet kan også anvendes til biogas.
Ren biogas udleder ingen CO2.
Afgift i Euro for naturgas i Danmark/Sverige/Tyskland/Italien: 10,97/4,29/3,86/0,08.

Fakta 2 Producenter af natur/biogaskøretøjer (sælges i Sverige):

Fiat
Ford
Irisbus
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Opel
VW
Scania
Solaris
Subaru
Volvo

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk