Hele Europa arbejder på at åbne tankstationer med flydende gas til lastbiler – men Danmark holder sig udenfor det gode selskab.

Fem tankstationer med flydende naturgas (LNG) er klar fem steder i Sverige – i Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlshamn og Stockholm, og i Norge er Oslo og Sarpsborg med på vognen – og i begge lande er flere på vej. Bl.a. helt i det nordlige Sverige.

Ingen LNG-tankstationer

I andre europæiske lande går det også stærkt, men herhjemme er der endnu ingen tankstationer med flydende naturgas.

”På Transport 2019 valgte vi at fokusere på gas som fremtidens brændstof til lastbiler, og viste bl.a., at det betyder meget for CO2 udslip. For diesel drejer det sig om, at 40 tons giver 640.000 kg CO2 – og ved gas kun 99.500 kg CO2,” siger salgskonsulent Jørgen Andressen fra Iveco Danmark.

Der er langt igen

Efterhånden er der kommet flere naturgas/biogas-tanke i Danmark, men der er langt igen, får vi nærmer os vores nærmeste naboer.

”Vi viste i Herning en Stralis NP 460 med Euro Cursor 13 motor – en bil, som havde to tanke, hvor der flydende naturgas i den ene og komprimeret naturgas i den anden. Så man man nå igennem Europa ved at skifte fra det ene brændstof til det andet,” siger Jørgen Andreassen.

Færre emissioner

Fem ud af de seks køretøjer, som Iveco havde med på messen, var gasdrevne.

“Det har vi valgt for at sende et klart signal om, at vi står klar med løsningerne til at få den grønne omstilling op i omdrejninger. Vi vil bl.a. lægge vægt på de langtrækkende miljømæssige fordele ved biogas til transport, der kan give fald i emissioner på mere end 90 procent for NOx, 99 procent for partikler og 95 procent for CO2 med biometan, siger Morten Iversen, der er Nordic Sustainability Manager hos IVECO.

Mens man i Danmark primært fokuserer på el-bilerne, når snakken falder på grøn omstilling, er man uden for landets grænser allerede langt med implementering af biogas som fremtidens drivmiddel i den tunge transport.

Gas kan erstatte diesel

Med gas kan man erstatte diesel-køretøjerne én til én allerede i dag – noget som ligger meget langt væk for elektrisk drevne eller brint-drevne køretøjer.

Sverige er et foregangsland, og ifølge Energigas Sverige kører der allerede nu over 55.000 gasdrevne køretøjer rundt, som kan tankes op på flere end 180 offentligt tilgængelige tankstationer. Andelen af busser i Sverige, der kører på gas, er nu helt oppe på 17 procent.

17 danske gas-tankstationer

Til sammenligning er der i Danmark lige nu blot 585 gasdrevne køretøjer ifølge De Danske Bilimportørers Bilstatistik. Altså kun omkring én procent af antallet, der kører i Sverige. De kan tankes op på de 17 tankstationer, der pt. er etableret i Danmark. Andelen af gasbusser i Danmark er fortsat under to procent.

Morten Iversen tror, at en del af forklaringen på, at der så stor forskel på landene er fordi, at man fra den svenske regerings side har indført økonomiske incitamenter til at investere i køretøjer på biogas, som vi ikke har herhjemme.

Mest kommuner

“I Danmark kommer efterspørgslen på bæredygtig transport stadig primært fra enkelte kommuner og private virksomheder, der f.eks. byder ind på kommunale transportopgaver. Skal vi rykke ved det store samlede billede, kræver det en langt mere målrettet politisk indsats – og det bliver derfor interessant at følge debatten med politikerne,” siger Morten Iversen.

Iveco arbejder på større motorer til naturgas – men i Herning havde man et bredt udsnit af køretøjer med – i alle størrelser. Bl.a. Stralis, EuroCargo og Daily med naturgas fordelt i to haller – for Daily med med box-lift og som minibus.

I Tyskland tager med gas-lastbiler seriøst – og har bl.a. fritaget dem for at betale vejafgiften Maut.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk