Selv om Trængselskommissionen først udsender sin endelige anbefalinger i en rapport i august næste år, har kommissionens arbejdsgrupper netop udsendt deres idekataloger, som politikerne kan plukke fra.

Kommissionens arbejdsgruppe “3”, der ser på bedre trafikafvikling på vejene i Hovedstadsområdet, har netop spillet ud med en 69 siders rapport, som indeholder 32 konkrete ideer til, hvordan man kan få trafikken til at glide bedre.

Masser af muligheder
“Vi har været hele vejen rundt, lige fra kantstensparkering og bedre planlægning af vejarbejder, over kørsel i motorvejenes nødspor til en anbefaling af en havnetunnel i København. Sidstnævnte kræver naturligvis en stor investering, men vores kortlægning har også vist, at der faktisk er masser af muligheder for at skabe en bedre trafikafvikling for små penge,” siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard, som er formand for arbejdsgruppe 3.

Mulige initiativer til en bedre trafikafvikling:
Flere grønne bølger med optimering af signalreguleringer og opgradering af signaludstyr.
Bedre koordinering og planlægning af vejarbejder – også i kommunalt regi.
Skærpet tilsyn med kantstensparkering centrale steder, så man undgår, at vejkapaciteten bruges på parkeringer.
Kørsel i nødspor på udvalgte motorvejsstrækninger, hvis undersøgelser viser positive resultater.
Videre analyser af en havnetunnel.
Initiativer til at fremme cykeltrafik.

Tidsbesparelser for godstrafik
»En række af arbejdsgruppens anbefalinger flugter med DTLs mærkesager på området, hvor målet er at opnå så store tidsbesparelser for godstrafikken som muligt. Arbejdet i gruppen er forløbet endog meget fint, og vi ser frem til den kommende politiske debat op til Trængselskommissionens endelige anbefalinger,« siger Erik Østergaard.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk