Trafikken og indtægterne på ”Øresundsbron” faldt ikke uventet markant i løbet af de seks måneder på grund af Corona-krisen.

Driftsresultatet før finansielle poster og værdiregulering var et overskud på 405 millioner (danske) kroner, hvilket er et fald på 260 millioner kroner.

Det oplyser Øresundsbro Konsortiet.

Kun et fald på fire procent

Godstrafikken blev påvirket mindst i løbet af det første halvår med et fald på fire procent i forhold til samme periode sidste år, mens bus- og biltrafikken blev mest berørt og viser et fald på henholdsvis 64 og 43 procent i perioden.

”Vi glæder os over, at godstrafikken har rullet relativt upåvirket gennem hele Corona-krisen,” siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Den samlede trafik over broen blev dog reduceret med næsten 40 procent i forhold til samme periode sidste år.

Et fald på 202 mio. kroner

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev på 362 millioner kroner, hvilket er et fald på 202 millioner kroner.

Samlet faldt konsortiets indtægter med 212 millioner til 727 millioner kroner i det første halvår.

Lige siden midten af marts har brotrafikken naturligvis været markant påvirket af Corona-krisen og omverdenens bestræbelser på at begrænse smittespredningen – ikke mindst Danmarks skærpede indrejseregler og grænsekontrol.

Trafiknedgang på 50 procent

I takt med at samfundet er åbnet mere op, mærkes en forbedring i trafikken, men i slutningen af juni var der fortsat en samlet nedgang i trafikken på mere end 50 procent.

”Den kraftige nedgang i trafikken på Øresundsbron vil fortsætte ind i tredje kvartal – og vi ved, at Corona-krisen vil få en stor og negativ indvirkning på hele årets trafik og resultat,” siger Caroline Ullman-Hammer.

Den 27. juni blev indrejsereglerne lempet for beboerne i de lande og regioner, der på grundlag af smittetrykket betegnes som “åbne” af de danske myndigheder.

Danskerne bidrager mest

I dag kan folk i grænseregionerne mod forevisning af dokumentation for bopæl indtil videre rejse til Danmark uanset årsagen og smittetrykket i regionen.

Den svenske fritidstrafik er steget marginalt, siden man har tilladt, at det igen bliver lettere for bosatte i Skåne, Blekinge og Halland at rejse ind i Danmark. I takt med ændringer i smittespredning muliggøres indrejse for bosatte i andre svenske regioner.

”Danskerne har bidraget mest til genopretning af trafikken på broen, og den svenske fritidstrafik holdes blandt andet tilbage af indrejserestriktionerne i Danmark,” siger Caroline Ullman-Hammer.

Vanskeligt at forudsige

Hun glæder sig over de lettelser, der er foretaget for grænseregionerne, og som er et skridt i retning af en mere normal trafik.

Hun peger dog på, at det er usikkert, hvor længe situationen vil fortsætte.

”Derfor er det vanskeligt at forudsige vores forventede resultat. Den nuværende prognose for 2020 er et resultat før værdiregulering, som er 500-600 millioner kroner lavere end resultatet i 2019, der var på 1.281 millioner kroner,” udtaler direktør Ulman-Hammer.

Øgede jernbaneindtægter

Indtægterne fra vejtrafikken er faldet med 213 millioner kroner til 459 millioner kroner i perioden.

Jernbaneindtægterne påvirkes ikke af trafikmængden, men udregnes årligt ud fra et prisindeks – i løbet af det første halvår steg indtægterne med en million kroner til 257 millioner kroner.

Konsortiets driftsomkostninger faldt fra 126- til 114 millioner kroner, og renteudgifterne blev mere end halveret fra 101- til 43 millioner kroner i perioden.

Afskrivninger steget voldsomt

Afskrivningerne steg med 60 millioner kroner til 207 millioner kroner på grund af en revideret afskrivningsplan for en del af forbindelsen.

Fra den 16. marts til midten af april (uge 12-16) faldt totaltrafikken med omkring 70 procent sammenlignet med tilsvarende uger sidste år, mens nedgangen var omkring 60 procent fra den 20. april til første halvdel af maj (uge 17-20).

Siden midten af maj til udgangen af det første halvår er den samlede trafik cirka halveret.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk