Lastbilerne skal via flere vejafgifter betale for flere el-biler. Det er ét af oplæggene til politikere på Christiansborg i rapporten fra den meget omtalte Eldrup Kommission.

Derimod er der ikke meget om elektriske varebiler, der i dag  – som el-personbiler- ikke er belagt med afgifter, fordi de fleste af dem ikke koster over 400.000 kroner.

Men hvad der sker i fremtiden er uvist, så mange bilforhandlere, som VOTY.dk har talt med, har mærket en afventning fra kunderne, selv om det især er tilfældet med købere af el-personbiler.

Kører for kommunen

Når der sælges elvarebiler handler det meget om, at køberne skal køre grønt, hvis de vil opnår kontrakter med offentlige myndigheder.

På transportmessen ”Bæredygtige varebiler,” som karosseri-virksomheden Danlad i fynske Ejby med stor succes arrangerede i sidste uge, var der over to dage deltagere, som repræsenterede 10 pct. af landets bestand af varebiler – eller 43.000 biler. Såvel private og offentlige brugere.

Politikere til debat

På en konference på messen lovede to medlemmer af Folketingets Trafikudvalg – der var mødt op til politisk debat – Erling Bonnesen (V) og Egil Hulgaard (Kons.), at de ville leve op til messens slogan ”markedsdialog for grøn omstilling.”

Det samme gjorde transportminister Bent Engelbrecht, der var ”til stede” via en Skype-forbindelse fra ”Borgen.”

Det skal ikke kun handler om forbud og afgifter. Nye regler må ikke koste arbejdspladser i Danmark. Samfundet skal med ind over.

e.on og Clever skal tale sammen

Mens ministeren – efter et spørgsmål fra strømudbyder e.on om bedre forhold for grøn transport – opfordrede både e.on og Clever til at arbejde tættere sammen, så sagde både Bonnesen og Hulgaard, at de ville tage spørgsmålene fra de mange fremmødte til konferencen med til de kommende forhandlinger på baggrund af kommissionens rapport.

Netop opladning virker som én af de store udfordringer, når det gælder de mange elektriske varebiler og biler, som vil køre i Danmark allerede over de næste 10 år.

Til by-distribution

Dernæst handler det om rækkevidde på bilerne – og en anden tankegang om elbiler. Især varebiler, som er de oplagte køretøjer til fremtidens grønne by-distribution.

Personbiler kan blive til delebiler – det er sværere for biler til håndværksmesteren og kurérvirksomheden.

Mange løsninger

Blandt ideerne, som politikerne på mødet tog med hjem, var bl.a. brug af en teknisk baseret afgift i stedet for værdibaseret afgift, men også problematikken om beskatning af biogas i forhold til diesel.

Elvarebiler må på grund af de p.t. noget tungere batterier, laste mindre end dieselvarebiler – derfor så mange gerne, at man hævede el-varebilers vægtgrænse for B-kørekort fra 3,5 tons, som gælder i dag, til f.eks. 4,5 tons.

Roadpricing

Men ret beset handler beskatningen jo om, at omstillingen til grøn transport skal være provenu-neutral.

I øvrigt ser rapporten fra Anders Eldrup og hans kommission ikke kun på elektriske biler – for opgaven var, hvordan man kunne sænke CO2-udledningen – faktisk med 20 mio. tons i 2030 – så både biogas og brint er på dagsordenen.

Men også hele regelsættet i lovgivningen skal der ses på. Al teknologi er heller ikke på plads – f.eks. spørgsmålet om et kilometerbaseret roadpricingsystem.

God artikel fra skatteekspert

Peter Loft, kendt departementschef i Skatteministeriet fra 1993 til 2012 har netop skrevet en artikel i det politiske netmedie ”Altinget.” En artikel, som vi her i redaktionen kun kan anbefale, at man læser.

Her skriver han bl.a., at beskatning via kilometerbaseret roadpricingsystem kræver – cicat: ”Et stjernekrigsprojekt af et IT-system, hvorfor man (red: kommissionen) klogeligt har fravalgt dette på kort sigt.”

Peter Loft skriver i samme artikel, at et teknisk baseret afgiftssystem formentlig ville fordre nye IT-systemer hos SKAT, hvilket er et selvstændigt mål at undgå.

Det kan undre

De samlede personbilsrelaterede afgifter udgør ifølge redegørelsen fra Eldrup cirka 40 milliarder kroner og cirka fem procent at det samlede skatteprovenu.

”Det kan godt med dette udgangspunkt undre, at det kun er muligt at ændre et i forvejen stærkt adfærdsregulerende afgiftssystem i endnu mere adfærdsregulerende retning ved at forhøje særdeles høje afgifter yderligere;” skriver Peter Loft.

Han understreger i sin konklusion, at kommissionens betænkning giver et udførligt og solidt grundlag for en mere langsigtet politisk beslutning, som kan danne grundlaget for en fremtidig grønnere bilpark.

Basale mangler

Men han kommer også lidt malurt i bægeret.

”Prisen synes at være nye og højere skatter samt en fortsættelse af de basale mangler, den gældende registreringsafgift er behæftet med,” skriver Peter Loft.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk