I næste uge – 1.- og 2. september – slår den kendte opbygger-virksomhed Danlad i Ejby på Vestfyn atter portene op til arrangementet ”Bæredygtige Varebiler.”

Konferencen henvender sig fortsat til professionelle brugere af erhvervskøretøjer, og mange bilimportører udstiller deres køretøjer på Danlads udendørsareal.

I et stort telt foregår konferencen, der gentages dag to. Her samles alle interessenter til dialog og vidensdeling omkring fossilfri transportløsninger indenfor vare- og lastbil segmentet.

Vidensdeling og debat

”Vi oplever, at der er et stort behov for vidensdeling og debat omkring den grønne omstilling indenfor bl.a. vare- og lastbiler. Bilbranchen har et enormt fokus på at udvikle transportløsninger, der står mål med de faktiske behov som virksomhederne og kommunerne har. Derfor er denne markedsdialog vigtig,” siger Danlads adm. direktør Henrik Christensen.

Ambitionen med konferencen, der blev afhold første gang i fjor, er også at inspirere til handling hos virksomheder og kommuner, for selvom mange har fokus på den grønne problemstilling, så mangler man konkret viden og rådgivning i skiftet til fossilfrie løsninger.

Politisk debat

Transporten står for omkring en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning og med 400.000 indregistrerede varebiler, er det helt afgørende, at vi i de kommende år reducerer udledningerne.

På konferencen er der indlagt politisk debat, hvor der bl.a. bliver sat fokus på hvilke politiske tiltag der skal til, for at skabe mulighed for fossilfri zoner i byerne.

CO2-fortrængningskravet, som et bredt flertal vedtog i december 2020, er også et område der har stor fokus, så der er lagt op til en god dialog, når bl.a. Rasmus Helveg Petersen fra Transportudvalget deltager.

Nyt om lade-infrastruktur

Derudover kommer Lærke Flader fra Dansk Elbil Alliance og fortæller om lade-infrastrukturen og hvordan den vil udvikle sig fremover og vi får indsigt i konkrete cases fra hverdagen, når bl.a. PostNord og EL:CON fortæller om deres erfaringer med el varebiler.

En nærmest samlet bilbranche præsenterer mere end 50 forskellige bæredygtige varebiler og giver deres bud på en grøn løsning til bilflåden.

Læs mere på www.bæredygtigevarebiler.dk

Fakta Bæredygtige Varebiler:
Konference: Danlad A/S faciliterer med Bæredygtige Varebiler en markedsdialog mellem virksomheder, kommuner, bilimportører og det politiske Danmark. 53 kommuner og 54 virksomheder med en flådestørrelse på +100 biler deltager den 1.-2. september 2021.
Tidspunkt: 1. – 2. september 2021
Adresse: Danlad A/S, Industribuen 9, 5592 Ejby
Deltagere: Konferencen er ikke henvendt til offentligheden, men henvender sig til de flådeansvarlige i virksomheder og kommuner.
Kontaktperson: Jakob Lehm – jlr@danlad.dk

Danlad A/S:
Danlad-Dansk Bilinventar A/S er i dag én af de ledende virksomheder indenfor opbygning af mobile arbejdspladser i 3,5 tons segmentet. Vi er specialister i opbygning af vare- & lastbiler og leverer i samarbejde med bilimportørerne, gennemtænkte og rentable transportløsninger til erhvervslivet.
DANLAD A/S blev etableret i 1996 og beskæftiger i dag ca. 60 medarbejdere på hovedkontoret i Ejby. Større erhvervsvirksomheder, bilforhandlere og offentlige virksomheder udgør kernekunderne.

 

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk