Regeringspartierne og Dansk Folkeparti er enige om at hæve bødeniveauet for defekte busser og lastbiler samt påhængsvogne og trailere.

Den ansvarlige minister, Ole Birk Olesen, samt transportordførerne for regeringspartierne og Dansk Folkeparti vil dermed ikke acceptere de mange fejl og mangler, der er set på både busser og lastbiler med tilhørende trailere og påhængsvogne ved razziaer i hele andet.

Gengangere

Flere af køretøjerne, bl.a. busser ved ungdomsstævner og musikfestivals, er endda gengangere – så nu skal der hårdere straffe på bordet.

Politikerne vil hæve derfor bødeniveauet for busser, lastbiler og påhængskøretøjer med defekte bremser og andre sikkerhedskritiske fejl på eksempelvis hjulophæng og styretøj.

Vigtigste sikkerhedsudstyr

“Dækkene er køretøjernes vigtigste sikkerhedsudstyr, og er de ikke i orden, så køretøjets vejgreb er sikret, nedsætter det samtidigt effekten af de andre sikkerhedskomponenter. Så kan eksempelvis bremser være nok så gode, men det hjælper ikke meget, hvis bussen/lastbilen skrider hen over asfalten ved en opbremsning på grund af nedslidte dæk,” siger Volker Nitz fra Rådet for Større Dæksikkerhed.

Organisationen støtter forslaget fra Christiansborg, men man vil også opfordre til, at politikerne og Færdselsstyrelsen har dækkene med i deres overvejelser, når der skal ses på nye regler i færdselsloven.

Samarbejde med politiet

Rådet for Større Dæksikkerhed har i en årrække arrangeret dækrazzia-aktioner i samarbejde med Færdselspolitiet, hvor bilisternes dæk fik et nærmere eftersyn ved politiets vejsidekontroller.
Her fik man et godt indtryk af tingenes tilstand.

”Vores Dækrazzia aktioner i 2012, 2013 og 2014 viste klart, at køretøjernes generelle dækmønster overvejende var i overensstemmelse med lovgivningen, også på de tunge køretøjer. Kører man med ulovlige dæk på de tunge køretøjer, er det noget sjusk og ikke i orden – det er ret let at se, når de er slidt ned,” siger Volker Nitz.

Kun én millimeter

Faktisk skal man kun præstere en mønsterdybde på 1,0 mm på køretøjer over 3.500 kg, hvilket ministeren, politikerne og Færdselsstyrelsen burde se på ved samme lejlighed.

”Vi er faktisk det eneste land tilbage i Europa, hvor mindstekravet til dæk ikke er 1,6 mm. Dette, og et krav om vinterdæk om vinteren, som det er tilfældet i landene omkring os, burde man se på ved samme lejlighed, så vi opnår en harmonisering på området,” siger Volker Nitz.

Fakta: Rådet for Større Dæksikkerhed.
Rådet for Større Dæksikkerhed blev etableret i 1991 med det formål, at udbrede og højne forbrugernes samt offentlige instansers kendskab til dæk og de dermed forbundne sikkerhedsaspekter på en almennyttig og mærkeneutral basis.

Det er endvidere målet at udbrede kendskabet til bestemmelser og lovgivning for herigennem at medvirke til større trafiksikkerhed.

Rådet består af repræsentanter fra FDM, Teknologisk Institut, Politiet, Dækimportørforeningen, Dæk Specialisternes Landsforening og Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk