Det går godt for sikkerheden i trafikken – der er således en nedgang i dødsfald i trafikken, hvor lastbiler er involveret.

Men det gælder desværre ikke i ulykker, hvor bløde trafikanter er involveret – det gælder fodgængere, cyklister samt andre tohjulede på f.eks. motorcykel. Det viser Volvo Trucks’ forskning.

Derfor er brug for indsatser for at reducere disse ulykker. Ny teknologi kombineret med opdateret lovgivning, bedre infrastruktur, højere opmærksomhed på sikkerhed og bedre synlighed kan gøre bytrafik mere sikker.

Rundt omkring i verden vokser byerne i takt med, at tre millioner mennesker hver uge flytter til byområderne.

”Byer bringer folk sammen, men når så mange personer og køretøjer deler den samme begrænsede plads, bliver mange fodgængere og cyklister ofre for skader og dødsfald i trafikken,” siger Carl Johan Almqvist, trafik- og produktsikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks.

Volvo Trucks har gjort sikkerhed til en af sine kerneværdier i løbet af virksomhedens 90 år lange historie og har en mangesidig tilgang til trafiksikkerhed.

Den strækker sig lige fra forskning i trafiksikkerhed til udvikling af sikkerhedsteknologi til køretøjerne, såsom sporassistent og intelligent fartpilot med nødbremse, til chaufførtræning og design af sikrere køretøjer.

Trafiksikkerhedskampagner såsom ”Stop, look, wave” (svarer til det danske ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”) og ”See and Be Seen” rettet mod cyklister og børn er også en vigtig del af indsatsen.
”Eftersom chauffører, cyklister og fodgængere deler vejen, er det vigtigt for dem at forstå hinandens behov og begrænsninger. Som lastvognsproducent kan vi gøre meget for at sikre, at ingen kommer til at skade i en ulykke, der involverer et af vores køretøjer, og for at øge den generelle bevidsthed om trafiksikkerhed. Vi har en vision om nul ulykker,” siger Carl Johan Almqvist.

Nu vælger mange storbyer også at tackle udfordringen på bredt plan. På verdensplan har adskillige storbyer taget ”vision nul” tilgangen til skader i trafikken.
Således i London, hvor byens transportmyndighed Transport for London har et mål om nul alvorlige ulykker og dødsfald på deres veje og om at 80 procent af al transport i London sker til fods, på cykel eller i offentlig transport i 2041.
For at opfylde sin vision gennemfører London nu en lang række foranstaltninger til forbedring af trafiksikkerheden – lige fra at reducere fartgrænserne til at øge håndhævelsen samt ændring af designet på vejene og byens farligste kryds.

Transport for London har målet om at reducere trafikrisici som udgangspunkt for beslutningsprocessen og arbejder tæt sammen med grupper for udsatte trafikanter og køretøjsproducenter som Volvo Trucks for at finde løsninger.

”Vi har brug for, at transportvirksomhederne forbedrer deres flåders sikkerhed,” siger Will Norman, Walking and Cycling Commissioner hos Transport for London.

Et vigtigt initiativ, der er på vej fra Transport for London er at udvikle verdens første standard for direkte udsyn (Direct Vision Standard, DVS) for tunge køretøjer i byen.

Ifølge udkastet til forslaget skal alle tunge køretøjer over 12 tons kunne demonstrere et højt niveau af direkte udsyn fra førerhuset eller andre tilsvarende sikkerheds-foranstaltninger for at kunne køre rundt i London fra 2020.
”Direkte udsyn fra lastvognens førerhus har vist sig at influere betydeligt på reduktion af risikoen for fodgængere og cyklister, idet blinde områder er en nøglefaktor i påkørsler,” siger Will Norman.

At sikre fremragende udsyn fra førerhuset er en vigtig del af Volvo Trucks’ sikkerhedsfilosofi.

Det er især vigtigt i udviklingen af køretøjer til bymiljøer, som i den opdaterede Volvo FE med lav indstigning, der har et ekstra lavt chassis og muligheden for at tilvælge større ruder, der dækker en del af dørene.

De ekstra vinduer giver chaufføren direkte udsyn langs med siden af køretøjet.
”Dette er den ultimative lastvogn i forhold til at maksimere det direkte udsyn, fordi du som chauffør nærmest er i øjenhøjde med cyklister og fodgængere på vejen,” udtaler Claes Avedal, sikkerhedschef hos Volvo Trucks.

Lastvogne, der kører i byerne, er også klar til at blive sikrere ved hjælp af bedre teknologi, der kan registrere bløde trafikanter rundt om køretøjet.
I det EU-finansierede Xcycle-projekt samarbejder Volvo Trucks med teknologi-virksomheder og forskningsinstitutter, og en af teknologierne involverer et system, der registrerer cyklister.
”Næsten 40 procent af ulykker, der involverer lastbiler og cyklister, sker på køretøjets passagerside. Det er det mest kritiske område ved et højresving. I Xcycle-projektet ønsker vi at finde ud af, hvordan vi kan reducere denne type ulykker ved at kombinere advarselssystemer i lastvognen med byens intelligente trafiksystemer ved hjælp af WiFi. Såvel lastbilchaufføren som cyklisten vil modtage en advarsel for at gøre dem opmærksomme på farlige situationer”, siger Xcycle projektleder Jerome Vigneron fra Volvo Trucks.
Resultaterne af projektet vil blive præsenteret til november.
”Dette projekt er en perfekt mulighed for at bidrage til vores mål om nul ulykker,” siger Jerome Vigneron.

Der forventes endnu flere sikkerhedskrav i fremtiden. I 2023 er EU-kommissionen klar til at iindføre teknologistandarder for registrering af bløde trafikanter.
Der vil også komme udsyns-standarder for tunge køretøjer.
”Det er meget positivt at se, at der stilles højere krav til trafiksikkerheden. Vi er alle sammen om dette – alle trafikanter skal involveres for at forbedre trafiksikkerheden i vores byer,” siger Carl Johan Almqvist.

Logistikfirmaer kan bidrage til sikkerheden ved at vælge den rigtige lastvogn til den rigtige opgave og dermed undgå store lastvogne eller for mange lastvogne i centrum.


Fakta: 4 måder at beskytte bløde trafikanter i byerne:

1. Bedre design af vejen
Sænkning af køretøjers fart og adskillelse af motorkøretøjer og sårbare trafikanter vha. hævede fortove og beskyttede cykelstier kan gøre en stor forskel for sikkerheden. Ved udformning af kryds kan det være hensigtsmæssigt at fokusere på at reducere krydsning af cyklister og drejende køretøjer.

2. Bevidsthed om trafiksikkerhed
Øge risikobevidstheden blandt alle trafikanter gennem bedre chaufførtræning samt øge risikobevidstheden blandt bløde trafikanter. Volvo Trucks’ trafiksikkerhedskampagner ‘Stop Look Wave’ (‘Trafiksikkerhed i Øjenhøjde) og ‘See and Be Seen’ er udviklet til at forebygge ulykker igennem højere bevidsthed om trafiksikkerhed og bruges i mere end 20 lande.

3. Ny teknologi
Teknologi, der kan registrere bløde trafikanter er allerede i gang med at blive udviklet til scenarier såsom hvis et køretøj trækker ud i en modkørende cyklists bane. I mellemtiden kan køretøjer udstyret med cyklistværn minimere skaderne en sårbar trafikant påføres ved et sammenstød.

4. Mere udsyn
Forbedret direkte og indirekte udsyn i køretøjerne vha. ruder, bedre spejle, kameraer samt brugen af køretøjer med lavt chassis kan gøre en stor forskel for sikkerheden.

Terminologi:
Bløde trafikanter er en betegnelse for en gruppe af trafikanter, der har en høj skade- og ulykkesrate, især fodgængere, cyklister og motorcyklister.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk