Af Oldermand Jørgen K. Jensen, Kjøbenhavns Vognmandslaug

Når jeg helst ser, at vi beholder de gamle vogntogs vægte 48 og 54 tons med de 7 pct. som tolerance grænse, er det ikke fordi, jeg er fortaler for kørsel med for de 7 pct ”overlæs”, men kun fordi at al erfaring og kendskab, som det ikke lader til, at justitsministeriet er i besiddelse af viser, at det vil være utroligt svært for ikke at sige en meget umulig opgave, at skulle holde sig inden for 3 pct eller 1500 kg med det resultat, at chauffører og vognmænd hver dag inden de starter kan spørge sig selv: Gud ved hvor stor en forbryder jeg bliver i dag.

Urimeligheden bliver endnu større ,når vi taler om 2 og 3 akslede vogne. F.eks. Vil en lille 2 aks. Krangrab med 16 tons totalvægt køre rundt med et ”overlæs” hvis total vægten stiger med mere end 480 kg. Det er faktisk kun en kvart kubikmeter jord, der tales om. Ved 18 tons total vægt er det max. 540 kg og for en 3 akslet vogn med 26 tons totalvægt er grænsen 780 kg.

Ikke efter læssestørrelser
Da vi alle ved, at disse vognstørrelser aldrig bliver afregnet efter læssestørrelse, vil postulatet fra politiet og anklage myndighedens side om, at vognmanden tjener på overlæs, ikke gælde for disse vognstørrelser. Dette forhold gælder også for de store vogntog.

De store bødestørrelser man kommer ud for, specielt efter 10 såkaldte forstraffe gør, at man skal være lidt af en jubelidiot, hvis man bevist kører med overlæs, også når man tager i betragtning, at der ikke er nogen forældelsesfrist på disse forhold, selv om de står i kriminalregisteret, hvor alle andre ”synder” normalt bliver slettet efter fem år.

Disse regler om forældelsesfrister og antal på forstraffe vedr. bødestørrelse, bør også tages op til en kraftig rekonstruktion. Der er da forskel på om vognmanden har 1 – 10 eller 100 vogne ? “You name it.”

Jo flere vogne, jo større risiko
Det er da sole klart, at en vognmand med f. eks. 35 vogne har betydelig større risiko for at blive stoppet med et ufrivilligt overlæs end en med en vogn. Ja, risikoen er da 35 gange større for at nå de 10 forstraffe, hvor bøderne begynder at blive ekstrem høje, så 100,00 kr. spørgsmålet er, er vognmanden med de 35 vogne en større ”forbryder” , når han når de 10 forstraffe først. Hvis man vender det lidt på hovedet, så ved vi alle jo også, hvis du køber 35 lottokuponer, har du jo også 35 gange større chancer for at vinde.

Jeg ved ikke hvem der har fejlet, men med denne nye bekendtgørelse, er det som om, man ikke har foretaget en konsekvens beregning nemlig, får vi vognmænd nogen ”repressalier” når vi beder om at få hævet totalvægtene?

Dette skal ses i lyset af, da vi bad om større bøder for overtrædelse af carbotage reglerne. Vi fik vores vilje, men vi fik også hævet samtlige andre bødestørrelser. Så det skulle man måske have skelet til, inden man var så ivrig efter at få hævet vægtgrænserne.   

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk