Af Finn Bruun

Dårligere og dyrere lods kan blive resultatet for 75 ud af 85 erhvervshavne, advarer organisationen Danske Havne.

Her er meget bekymret over Erhvervsministeriets analyse af lodsområdet og det deraf følgende udkast til lovforslag, som er udarbejdet af Søfartsstyrelsen.

”Vi er skeptisk over for forslaget. Der er brug for effektiviseringer af lodsområdet. Det har Danske Havne efterlyst i mange år. Men metoderne er ikke de rigtige. Målet må være, at alle der ønsker lods kan få det på fair betingelser. Til alle havne og til alle skibe. Det betyder, at det både skal være tilgængeligt og til at betale. Ellers tabes målet at tage lods ombord for at sikre miljøet af sigte. Når staten af hensyn til miljø- og sejladssikkerhed indfører lodspligt, må det også være helt åbenbart, at ydelsen skal være tilgængelig på fornuftige vilkår, lyder det fra Danske Havne.
Lovforslaget fører til forringet service på langt de fleste havne, mener man.

Dårligere service
Forringelser i det tidsforbrug skibe må påregne i forbindelse med havneanløb og prisforhøjelser. Ud af Danmarks 85 offentlige og private havne får 75 af havnene ifølge organisationen forringet forsyningssikkerheden.

Det giver langt dårligere service – og langt hovedparten af havne kan forvente højere priser. Når staten stiller krav om lodsning af hensyn til miljøet, må staten også sørge for, at vilkårene er rimelige.      

”Når Danpilot får øget adgang til at optimere servicen og udføre andre skibsrelaterede serviceydelser, bør man give havnene de samme muligheder. Havne kan bidrage til fornuftige lodsforhold, men det kræver ændringer i havneloven, lyder det fra Danske Havne.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk