27 milliarder kroner. Det forventes prisen på den længe ventede havnetunnel i København at nå op på.

Foreløbig har et flertal i København Kommunes økonomiudvalg sagt ja til projektet – og så siger Borgerrepræsentationen formentlig også ja. Så er det kun pengene, som mangler.

Mange organisationer med DI i spidsen har kæmpet i årevis for at få en tunnel på tegnebrættet, men der har ikke været politisk fodslaw.

Tunnelen kommer til at gå fra Nordhavnen under havnen til Refshaleøen og videre under jorden via Kløvermarken og Amager Fælled til en tilslutning til Amagermotorvejen ved Sjællandsbroen.

For København vil tunnelen betyde, at lastbilerne kører ude om byen – med øget sikkerhed og bedre miljø i byen som resultat. Enhedslisten og SF er modstandere – for partierne vil satse på kollektiv trafik – og de er bange for, at en tunnel vil betyde, at der kommer flere bilen ind i byen. Faktum er, at bilerne og især den tunge trafik jo ledes uden om byen – helt som det er sket i eksempelvis Oslo i Norge og i Dublin i Irland.

I Dublin er det gratis for lastbiler at bruge byens havnetunnel, mens bilister må betale en differentieret takst alt efter om de kører i myldretiden eller uden for myldretiden.

Kommunen og dens borgere har ikke lige 27 mia. kroner på bankbogen – så på rådhuset vil man indstille til Transportministeriet, at projektet bliver finansieret som et OPP projekt (Offentlig-Privat-Partnerskab) – som det bl.a. var tilfældet med motorvejen ved Sønderborg, som blev færdig før tid. Et OPP projekt kunne f.eks. finansieres af pensionskasser, fonde m.fl.

Tunnelen vil ikke ødelægge det for investeringer i den kollektive trafik – der arbejdes på højtryk på såvel Metro-ring og letbane.

Til Berlingske Tidende siger overborgmester Frank Jensen bl.a., at bilerne er kommet for at blive, og at de bliver renere og renere. Derfor skal kommunen også sørge for, at, at trafikken kan afvikles ordentligt, så folk ikke spilder tid, når de sidder i kø.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk