Hirtshals Havn kan med udgangen af juni vise en omsætningsfremgang på 15 procent  i forhold til 2013.

Vækst og udvidelse af aktiviteterne i havnen er på dagsorden i havnen – og den har netop nu fokus mod realisering af havnens udviklingspotentialer samtidig med en målsætning om at fastholde en sund økonomi.

”Vi kan kun være tilfredse med, at udviklingen over første halvår af 2014 overordnet har udviklet sig, som vi havde forventet. Vi har vækst på de fleste af vores hovedsegmenter, selv om vi naturligvis ser nogle forskydninger,” siger bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen.

Fastholder forventninger
 Udviklingen over første halvår giver havnen grundlag for at fastholde forventninger til året som helhed, selv om man konstant har fokus på at opnå den forventede udvikling i havnens vigtigste forretningssegmenter hen over andet halvår.

Af samme grund slækker havnen  ikke på den stramme styring af havnens økonomi. Desuden underbygger resultatet af første halvår 2014 havnens tanker omkring udviklingen af havnen – og dermed realisering af de muligheder havnen rummer.

Vision 2000
Havnen har samlet sine målsætninger ”Vision 2020”, som man forventer vedtaget  i august.

Hirtshals Havn arbejder med planlægningen af en række større udviklingsprojekter, og havnen ser således frem mod 2015, hvor der vil blive gennemført investeringer i bl.a. godbaneterminal, indfaldsvej samt første etape af en landudvidelse.

”For at fastholde det vækstspor vi har lagt ud, vil vi over andet halvår af 2014 sætte yderligere ressourcer ind i realisering af de vækstmål, der er opstillet for havnen, ” siger Anker Laden-Andersen.

Tiltrække forædlingsindustri
Det gør man ved at ansætte en udviklingschef, der skal have fokus rettet mod tiltrækning af forædlingsindustri inden for hvidfisk-segmentet, og som samtidig skal styrke aktiviteter inden for den maritime servicesektor.

Havnen vil fortsætte de markedspositioner, som den geografiske placering giver mulighed for.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk