Den ligner en helt almindelig ny bil og yder omtrent det samme som et køretøj med dieselmotor. Men brændstoffet er ren brint, motorlyden er væk og fra udstødningen kommer kun vand.
 
I forbindelse med et EU-støttet udviklingsprojekt anskaffede kommunen i 2011 tre små ombyggede el-biler, der også kan køre på brint.
 
Nu er testfasen med de små hybrid-biler ved vejs ende, og Holstebro Kommune har modtaget sin første rigtige brintbil – en Hyundai ix35 FCEV, verdens første serieproducerede brintbil – der skal køre som tjenestebil i fire år.
 
Hyundai er p.t. længst fremme med at skabe grundlag for brintbiler i Danmark – og i 2014 leverede firmaet 15 kommunale brintbiler til Københavns Kommune.

Først efter København
Nummer 16 ruller nu rundt i Holstebro Kommune, og inden længe har også Vejle Kommune og Aalborg Kommune de brintdrevne køretøjer som del af bilparken. Det fortalte leverandørerne fra Hyundai ved leveringen af brintbilen i går i forbindelse med den officielle overrækkelse og introduktion til brintbilen.
 
”Transportsektoren er tynget af et enormt energiforbrug baseret på fossile brændstoffer. Jeg synes derfor, det er den helt rigtige løsning, at Holstebro som ”klimakommune” går forrest og bakker op om at udbrede denne form for teknologi, siger formanden for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune,” Karsten Filsø.
 
Kommunen håber, at væksten i antallet af brintbiler stiger i takt med, at bilerne bliver synlige i gadebilledet, og tankstationerne skyder op.

Rollemodel
”Med vores nye bil har vi mulighed for at vise fremtidige brintbilejere, at det også fungerer i en praktisk hverdag, og det giver ekstra god mening i en vindmøllekommune som vores, da brint er en fremragende måde at oplagre og bruge vindenergi på,” siger Karsten Filsø.
 
Det lokale energiselskab, Vestforsyning A/S, der bl.a. producerer brint, etablerede i 2011 en brinttankstation i byen. Det var Danmarks første station med et tryk på 700 bar, der sikrer en hurtig tankning på tre minutter.
 
Brintproduktion er kun ét af en række grønne projekter på klima- og energiområdet i Holstebro Kommune, som også omfatter biogas, vindenergi, gas-bybusser – og på sigt produktion af bioethanol.
 
Op til 600 km rækkevidde
Med brint som drivmiddel har bilen en rækkevide på 5-600 km pr. tankning og er dermed et bæredygtigt alternativ til mange andre miljøvenlige biler – både når medarbejdere kører på tilsyn rundt i kommunen, og når de deltager i møder i resten af Danmark.
 
Det kræver lidt planlægning, men det er muligt at komme rundt i landet uden at køre tør. Lige nu kan der tankes brint i Holstebro, København, Vejle og Aalborg – og flere stationer i infrastrukturen er på vej. Se hvilke på www.hydrogenlink.net/network.asp

Toyota præsenterer i øvrigt som første bilfabrik deres brintbil Mirai til sommer – og København er valgt til ét af de steder, hvor bilen præsenteres først. Det betyder, at bilen ifølge FDM kan købes herhjemme efter sommerferien.

Hvor Hyundais brintbil er udviklet på basis af en eksisterende bilmodel, ix35, så er Mirai en helt ny konstruktion.
 
Fakta om brint:
 •    Brint eller hydrogen (H2) er en usynlig og lugtfri gasart, der fremstilles ved simpel elektrolyse. Vand spaltes i brint og ilt ved hjælp af elektricitet
•    Ved at fremstille brint kan man lagre overskudsstrøm fra vedvarende energi, typisk vindmøller
•    Brint har tre gange så stor brændværdi som benzin, og der er ingen forurening eller støj fra bilen
•    En brintbil drives af elmotorer, men er ikke forsynet med opladelige batterier. Elektriciteten produceres direkte via en kemisk proces i en såkaldt brændselscelle ved omdannelse af brint og ilt til vand
•    Hvis brint skal kunne erstatte benzin eller diesel i biler, er det vigtigt at komprimere brint til et højt tryk for at få plads til en tilstrækkelig stor mængde brændstof
•    Ved et tryk på 700 bar tager det kun tre minutter at fylde brintbilens tank. Afhængig af tankens størrelse kan bilen køre mere end 500 km inden næste opfyldning
•    Verdens første 700 bar-tankstation blev indviet i 2003. Danmarks første i 2011 i Holstebro
•    Læs mere om H2 Logic og Vestforsynings brinttankstation påwww.vestforsyning.dk/om-vestforsyning/udviklingsprojekter/brint.aspx

(Kilde: Holstebro Kommune)

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk