Det bliver måske dyrere for virksomheder at sende luftfragt fremover. En forordning fra EU, der blev vedtaget for tre år siden, træder i kraft i dag mandag.

De nye eksportregler gælder for ethvert eksporterende firma uanset størrelse.

Forordningen betyder, at virksomheder, der sender luftfragt, fremover skal være godkendte af Trafikstyrelsen og godset skal sikkerhedskontrolleres af kendte fragtagenter.

De nye regler skal øge sikkerheden ved luftfragt, men er også til gavn for firmaerne.

Store investeringer
I DHL har man i den europæiske region truffet beslutning om at sikkerhedskontrollere alle forsendelser. Det kræver et vist setup med forskellige former for røntgen- og spor-detektionsudstyr og uddannelse af personale.

”Vi har dog allerede været i gang med dette i et par år og sørger i dag for at sikkerhedskontrollere samtlige forsendelser ud af Danmark. Derfor er skæringsdatoen sidst i april ikke noget nyt for os. Det kan den dog være for de eksporterende firmaer i Danmark, der kun en sjælden gang sender med luftfragt og derfor ikke har sat sig ind i de nye regler. Afhængig af, hvilke firmaer de vælger at sende luftfragt med, kan de risikere at skulle indlevere deres gods tidligere – samt at det bliver dyrere at sende af sted,” siger adm. direktør Claus Lassen fra DHL Express.

Alle kan blive godkendt
I princippet kan alle danske firmaer blive myndigheds-godkendt, så længe de overholder Trafikstyrelsens krav. Det kan ske ved at udpege en sikkerhedsansvarlig og ved at udarbejde procedurer for alle led i håndteringen af luftfragten.

Visse medarbejdere skal også gennemgå en sikkerhedsuddannelse, og endelig skal Trafikstyrelsen godkende de faciliteter, hvor forsendelserne bliver pakket. Alt i alt vil der altså være tale om større investeringer for at opnå godkendelsen.

Årlig udgift for virksomheder
“For den enkelte virksomhed bliver det hurtigt dyrt at lade sig myndigheds-godkende. Derfor skal de sende mange pakker til udlandet for at det overhovedet kan betale sig. Det er ikke en engangsudgift, men en kontinuerlig udgift år efter år. Vi har allerede investeret mange millioner for at få systemerne på plads og indestår derved for sikkerheden for enhver forsendelse, der går via os og til udlandet. Kunderne behøver ikke at foretage sig noget,” siger Claus Lassen.

Udover at gavne alles sikkerhed ved luftfragt, indebærer den nye EU-forordning også en række fordele for firmaerne. Når afsenderne er såkaldte ”kendte kunder” kan disses pakker hurtigere håndteres og sendes videre til den ønskede destination.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk