De seneste par år har det mest været grønne vintre – og så man i vognmandsfirmaet Ole Larsen i Ringsted ikke så ofte spændt sneploven for- og sat snesprederen på ladet af de to Volvo FM, som er forberedt til opgaven for Ringsted Kommune.

Vejrprognosen fra DMI siger kun otte procents sandsynlighed for sne juleaften i år, som også har været det varmeste år i mands minde – så medarbejderne samt ikke mindst vognmand Carsten Larsen og hustru Kirsten tror mere på, at sneen kommer efter Nytår.

Men imens er der masser at transportopgaver at løse på hele Sjælland, og inden vi forlader vognmandsparret, er opgaverne for kørslen næste dag allerede klar til vognmanden selv – og bl.a. medarbejderen gennem syv år, Hans Peter Nielsen.

Varierede opgaver
Vognmandsforretningen Ole Larsen er en blandet vognmandsforretning med fire Volvo FM med 440 hk, en lidt ældre Volvo FH og en Ford Transit bybil – og opgaverne er meget varierede.

Virksomheden er stiftet i 1957 af Ole Larsen, Carsten Larsens far.

Men både Carsten Larsen og Hans Peter Nielsen er klar til sneen – med hver sin rute på cirka 50 kilometer, som i en hård vinter tager måske tre timer at køre igennem med snerydning og saltning.

Snerydning i 27 år
Vognmandsforretningen har kørt opgaver for kommunen i mange år – og inden ansættelsen i 2007, arbejdede Hans Peter Nielsen i næsten 27 år med snerydning hos en anden af byens vognmand, Ringsted Produkthandel og Vognmandsforretning, som dog valgte at stoppe forretningen.

Plov og snespreder ejes af kommunen – og grejet står klar, når det er nødvendigt. Der er en række private vognmænd sat på opgaven med at stå for vinterberedskabet for kommunens mindre veje, mens kommunen selv står for opgaven i Ringsted by og på de tidligere amtsveje.

Vejdirektoratet tager sig af statsvejene og hjælpes af måleudstyr langt vejene, som forudser, når temperaturen er faldende samtidig med at dugpunktet nærmer sig. Så er der fare for isslag. Kommuner får at vide af Vejdirektoratet, når det selv rykker ud på det overordnede vejnet, og kommunerne kan så tage en beslutning om selv at rykke ud. I dag har Vejdirektoratet deres vejrfolk siddende i Aalborg – før var det i Roskilde.

Plov og saltspreder
Det materiel, som Carsten Larsen og Hans Peter Nielsen benytter, og som hentes hos kommunen, er dels en Villefon plov og dels en Epoke saltspreder. Epoke forhandler den franske plov herhjemme, ligesom den franske producent markedsfører Epoke i Frankrig.

Ploven kan både bruges som dozerblad, som spidsplov eller som sideplov, som kan drejes i flere vinkler – så sneen kan skubbes til den side, hvor chaufføren vil have det. Hans Peter Nielsen Volvo er med I-shift automatiseret gearskift – men i snedriver er det i regel nødvendigt at bruge manuel betjening.

Ploven er i stål med et nylon- eller gummiskær, så stålet ikke beskadiges af eksempelvis brønddæksler.

Carsten Larsens aftale med kommunen løber fra 1. november til 1. april. I reglen kører man ikke ud midt om natten, ligesom der oftest er pause sidst på aftenen. I begge tilfælde, hvor trafikken er begrænset.

To ruter på hver 50 km
”Vi har to ruter nordøst- og sydøst for Ringsted, hvor vi skal være klar til at rykke ud, når kommunens vagt ringer. Og vi er altid klar,” siger Carsten Larsen og Hans Peter Nielsen.

I alt er der seks ruter, hvor sneberedskabet klares af private vognmandsforretninger. Kommunen klarer selv de tidligere amtsveje.

”Vi sørger for, at dampvaske saltspreder og plov rene for sne med opvarmet vand, når vi kommer tilbage til kommunens  plads,” siger Hans Peter Nielsen.

Saltsprederen monteres på ladet som en container, så den sidder fast. Doseringen kan ske fra førerhuset. Det gælder også indstilling af spredevinklen. Der bruges måske to-tre tons salt pr. bil på en tur. Saltet befugtes ved udlægningen ved isslag. For hver tre tons salt bruges cirka 1.000 liter vand. Når sneen ligger på vejen, benyttes dog ikke vand – så klarer sneen fugten.

Epoke saltspredere
Snerydnings-materiellet, som kommunen benytter, er i stor udstrækning fra den rene danske producent, Epoke i Vejen.

”Vi begynder at få ordrer ind på vores udstyr allerede lige efter vinteren – og hen over sommeren. Og vi leverer så i løbet af oktober og november. Med i købet er eftersyn og service i fem år, og levetiden er op mod 15 år. Vi har montører kørende rundt i vinterhalvåret – men vores mand på Sjælland og Øerne Søren Pedersen,  tager også Sydsverige med – vi er tættere på end vores importør i Stockholm,” siger Søren Hansen, der er salgschef for Sjælland og Sydhavsøerne. Han har desuden to kolleger, der tager sig af Fyn og Jylland.

Epoke har hovedkontor og fabrik i Vejen. Man eksporterer  over 1.000 saltspredere om året til lande over hele verden – inklusive Nordamerika og Rusland. Herhjemme er det foruden kommuner og staten også maskinstationer og entreprenørfirmaer, som hører med til kundekredsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk