DTL – Danske Vognmænd er svært tilfredse med den nye nærmest historisk politiske aftale om den trafikale infrastruktur til 161 mia. kroner.

Adm. direktør Erik Østergaard tildeler aftalen stor ros, for den tilgodeser mange facetter i trafikken, som han udtrykker det.

Aftalen betyder, at der sættes penge af til at bygge en motorvej, hvor Viborg forbindes med motorvejsnettet mod syd. Hertil kommer et stykke af den såkaldte hærvejsmotorvej. Desuden vil den østjyske motorvej E45 i 2035 blive udbygget for 6,2 milliarder kroner.

Gratis over Frederikssund-bro

På Sjælland er der planlagt nye motorveje og udbygninger af eksisterende motorveje på vej.
Det gælder således Kalundborgmotorvejen, Frederikssundmotorvejen, en motorvej til Hillerød, en motorvej ved Næstved – samt bedre motorvejsdækning på både Amager og ved Ring 4 i København.

Og så afskaffes brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys bro i Frederikssund. En sag, der længe har været til irritation for såvel erhvervslivet som forbrugerne generelt.

Bedre arbejdsbetingelser

Østergaard peger på, at godstransporten får bedre arbejdsbetingelser for vognmandsbranchen.

Der er f.eks. afsat 50 mio. kr. til udvidelse af rastepladser – der kan med infrastrukturaftalen blive tale om godt 100 ekstra p-pladser til lastbiler på følgende steder: Hylkedal V, Tuelsø S, Øster Løgum V, Tappernøje Ø, Skærup V, Rønninge N.

Alle tingets partier har endvidere besluttet, at der de næste 14 år frem til 2035 skal bruges 161 mia. kr. på at bygge flere veje, broer, cykelstier og jernbaner. Desuden prioriteres opsætning af ladestandere langs statsvejene.

Flere letbaner og BRT-bussser

Der skal bruges 64 mia. kr. på veje, 86 mia. kr. på jernbaner og kollektiv trafik, mens 11 mia. er afsat til forskellige puljer. 55 mia. kr. vedrører projekter, der allerede er sat i gang.

Der kommer bl.a. en helt ny jernbane fra Aarhus til Silkeborg via Galten til 2,2 mia. kr., hvor arbejdet sættes i gang i 2026, at der kommer flere letbanestrækninger og smidige BRT-busser (Bus Rapid Transit) for over tre mia. kr., ligesom der bliver bygget S-tog til Roskilde.

Der er også afsat ca. 1,3 mia. kr. til elektriske, batteridrevne tog især til mindre jyske jernbanestrækninger – f.eks. Holstebro-Skjern – ligesom det skal undersøges, hvordan man også kan bruge denne type tog i landsdelstrafikken.

Støjbekæmpelse

Endelig er der i aftalen afsat tre mia. kr. til flere og bedre cykelstier, ligesom der er afsat tre mia. kr. til at bekæmpe støj fra trafikken. Hertil kommer en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus, mens man i Aalborg kan se frem til en tredje Limfjords-forbindelse til syv mia. kr.

Og transporterhvervet tildeles 275 mio. kr. til udrulning af en drivmiddel-infrastruktur for den tunge transport i senest 2022.

Alt sammen noget, der sikrer, at transporterhvervet får luft omkring sig og bedre arbejdsbetingelser og forsyningssikkerhed.

Øger beskæftigelsen

”Aftalen er på mange måder historisk. Det er formentlig den største aftale om trafik og infrastruktur nogensinde, ligesom det er historisk, at alle Folketingets partier er med i aftalen, siger Erik Østergaard.

Han peger også på den positive indvirkning på beskæftigelsen.

De mange anlægsopgaver vil især betyde meget for bl.a. entreprenør-vognmænd, som er sikre ekstra beskæftigelse i mange år frem.

FDM glade for pitstop

FDM er overordnet tilfreds med aftalen, der med flere ladestandere er med til at sikre, at fremtidens grønne biler også har en veludbygget vejinfrastruktur at køre på.

”I FDM er vi glade for, at infrastrukturaftalen er en bred aftale mellem næsten alle partier. Det sikrer den nødvendige robusthed i planen frem mod 2035. Vi vil også gerne kvittere for, at der er indlagt et pitstop i 2028, hvor der kan foretages nødvendige justeringer i planerne,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

En del af finansieringen til de mange nye projekter hentes fra Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Det møder dog kritik fra FDM.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk