ITD’s bestyrelse har besluttet at ekskludere virksomheden Børge Ernø Transport A/S som medlem af vejgodstransportens brancheorganisation.

Beslutningen om eksklusion kommer efter, at TV2 Nyhederne søndag bragte et indslag, hvor det fremgik, at Børge Ernø Transport A/S gentagne gange har manipuleret med kontrolapparatet for køre- og hviletid i sine lastbiler. Ulovlighederne var ved flere lejligheder sket på direkte opfordring fra virksomhedens ledelse.

ITD har sammen med virksomheden gennemgået sagen, og det har i store træk bekræftet oplys-ningerne fra TV. På den baggrund har ITD’s bestyrelse nu truffet beslutningen om at ekskludere virksomheden fra brancheorganisationen med omgående effekt.

Eksklusionen sker med henvisning til ITD’s etiske retningslinjer.

”Vi kan konstatere, at medlemmet i denne sag har forbrudt sig mod fem ud af seks kapitler i vores etiske retningslinjer. Det ser vi på med stor alvor. Ikke mindst fordi det er sket helt bevidst, og sik-kerheden såvel som kollegiale hensyn til en fair og lige konkurrence er tilsidesat.

Adfærd som den, medlemmet har udvist, opfatter vi som et levn fra en svunden fortid i erhvervet. Vi ønsker at sende et klart signal om, at erhvervets fremtid ligger hos professionelle og ansvarsbevidste udøvere, og det er dem, ITD er til for,” siger ITD’s formand Gert Jakobsen.

Børge Ernø Transport A/S vil tidligst kunne ansøge om genoptagelse af ITD om tre år, og genop-tagelse af medlemskabet vil da afhænge af, at virksomheden overfor ITD kan dokumentere en fuldt lovlig og professionel drift i den mellemliggende periode.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk