Der sker i gennemsnit mere end fire ulykker om ugen, når chauffører læsser gods af.  Nogle af ulykkerne er så alvorlige, at chaufførerne får mén og lange sygemeldinger – og flere mister livet.

Faktisk viser data, at der i gennemsnit sker to dødsulykker om året. Men ulykkerne kan forebygges, så chaufførerne kommer sikkert hjem – hver dag.

Derfor sætter Arbejdstilsynet fokus på sikkerhed i vejgodstransport i en ny kampagne.

Hårdest ramt

Chauffører, der kører med godstransport rundt i landet, er desværre nogle af dem, der er hårdest ramt af arbejdsulykker.

Det er særligt, når chaufførerne læsser tungt gods af, at de kommer ud for ulykker.

Derfor retter Arbejdstilsynet med kampagnen opmærksomheden mod, hvordan virksomheder kan
arbejde systematisk med at forebygge ulykker, så deres chauffører kommer sikkert hjem – hver dag.

Forkert vurdering

En af de faktorer, der bidrager til det høje antal ulykker, er forkert eller manglende vurdering af risici, når chaufførerne læsser af.

Det kan være, fordi det skal gå hurtigt, fordi forholdene ikke er som forventet på aflæsningsstedet, eller fordi de rette tekniske hjælpemidler ikke er til rådighed i bilen.

Kampagnen har konkret vejledning til både arbejdsgivere, kørselsledere og chaufførerne.

Arbejdsulykker i vejgodstransport:

• Hvert år sker der i gennemsnit to dødsulykker, hvor chauffører bliver klemt eller mast under af- og pålæsning.
• Ca. 83 pct. af alle ulykker, som sker for chauffører, sker, når varer læsses af og på.
• I ca. 28 pct. af de ulykker, som sker under af- og pålæsning, bliver en person klemt eller mast i forbindelse med godshåndtering.
• I lidt over en fjerdedel af disse ulykker får skadelidte et fravær fra arbejdet på mindst en måned.
• Der sker i gennemsnit 242 ulykker om året, hvor chauffører bliver klemt eller mast under af- eller pålæsning af gods. Det er mere end fire om ugen.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk