Der skal mere vejledning til virksomheder i forbindelse med deres varebiler, som er udformet som mandskabsvogne.

Det oplyser Motorstyrelsen.

Styrelsen ønsker, at virksomheder ikke er i tvivl om, hvad de må benytte bilerne til. Man går derfor i gang med at uddybe og forklare reglerne.

Aldrig til private formål

Det sker med et nyt materiale til vejledning af virksomheder, som ejer mandskabsvogne. Målet er, at der sker færre afgiftsreguleringer og bliver uddelt et mindre antal bøder i fremtiden.

”Vi vil gerne vejlede ejerne af mandskabsvogne om reglerne, så færrest muligt får en bøde eller afgift ved vores kontroller. Derfor iværksætter vi en vejledningsindsats, så flere får kendskab til reglerne – og undgår at bruge deres mandskabsvogne til private formål. De må nemlig udelukkende bruges til transport af medarbejdere, værktøj og materiel mellem virksomhedens arbejdspladser”, siger Motorstyrelsens underdirektør, Jørgen Rasmussen.

Registreringsafgift plus bøde

Mandskabsvogne er fritaget for afgift, og de må derfor udelukkende anvendes i arbejdsmæssige sammenhænge.

I forbindelse med en række kontroller i 2019 fik flere ejere af mandskabsvogne et krav om at betale registreringsafgift og en bøde, fordi den blev brugt til privatkørsel.

Det er den situation, Motorstyrelsen nu forsøger at undgå ved at informere virksomhederne om reglerne.

Hovedkontor i Aalborg

Styrelsen blev etableret i juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser.

Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag.

Hovedkontor ligger i dag i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.

LÆS MERE HER:

Vejledningsmaterialet om mandskabsvogne kan læses her.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk