Et længe ventet lovforslag om miljøbeskyttelsesloven omkring miljøzoner er blevet strammet i forhold til det lovforslag, som regeringen tidligere sendte i høring.

”Det har nemlig pludselig reduceret omstillingsfristerne for vognmændene, og det giver – ovenikøbet midt i en økonomisk vanskelig tid – vognmændene store udfordringer.”

Det siger Erik Østergaard, adm. direktør i DTL Danske Vognmænd, som finder ændringen stærkt problematisk. Derfor har han klaget sin nød til miljøminister Lea Wermelin.

Alvorligt pres på erhvervet

”Det er stærkt problematisk med en yderligere stramning af en i forvejen økonomisk og krævende omstilling af transporterhvervet på et tidspunkt, hvor vi er i en accelererende økonomisk krise. De nye stramninger vil sammen med den økonomiske krise lægge et alvorligt pres på transporterhvervet og svække erhvervet i forhold til at kunne bidrage til forsyningskæden og den økonomiske genopretning,” siger DTL-chefen.

Lovforslaget lægger op til at fremrykke ikrafttræden af fase to i skærpelsen af miljøzonerne.

Partikelfilter på Euro6 lastbiler

Det betyder som det ser ud efter stramningen af lovforslaget, at fra og med den 1. januar 2022 skal dieseldrevne lastbiler og busser med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg have monteret et partikelfilter for lovligt at kunne færdes i en miljøzone, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2015 eller senere.

Oprindeligt opererede de seneste stramninger fra maj sidste år med 1. juli 2022 som skæringsdato og en 1. registreringsdato den 1. januar 2014. I øvrigt den dato, hvor Euro 6 normen, blev lovpligtig for alle nye lastbiler.

For lidt tid til omstilling

”Det vil udgøre et stort problem for mange vognmænd, der vil have væsentlig kortere tid til at omstille sig, end de oprindelig var blevet stillet i udsigt i det oprindelige lovforslag. Skærpede miljøzonekrav bør tværtimod indføres med en frist på flere år,” siger Erik Østergaard.

Med fremrykningen af fase 2 gives vognmændene simpelthen for lidt tid til den nødvendige omstilling, mener han.

”Det medfører værditab for samfundet og ekstra omkostninger for vognmanden. Jeg synes ikke, tiden er til den form for benspænd,” siger Østergaard.

Specialkøretøjer

I brevet til ministeren slår DTL fast, at den korte frist udgør et særligt stort problem for vognmænd med specialkøretøjer.

Specialkøretøjer er lastbiler med særlige opbygninger, eksempelvis slamsugere, kraner og flyttebiler. De er dyre i anskaffelse, har lange leveringstider, kører i sammenligning med andre lastbiler langt færre årlige km og lever derfor markant længere.

På grund af den begrænsede kørsel med disse biler er de også miljømæssigt en langt mindre belastning. Men de bliver især ramt hårdest, fordi der typisk er tale om meget dyre specialkøretøjer.

Håber på lempelse

”Vognmænd med specialkøretøjer er langt hårdere udfordret af de skærpede miljøzoner end andre vognmænd. Hvis fremrykningen af ikrafttræden fastholdes, vil DTL stærkt opfordre til, at der tages hensyn til specialkøretøjerne med en målrettet lempelse i lovgivningen eller gennem retningslinjerne for Miljøstyrelsens dispensationspraksis,” siger Erik Østergaard.

Han påpeger, at eftermontering af filtre på Euro4 og Euro5-motorer er omstridt og genstand for indgående diskussioner mellem filterproducenter, lastbilproducenter og endda forsikringsselskaber.

Dårlige erfaringer

Nogle vognmænd med specialkøretøjer har allerede dårlige erfaringer med eftermontering af filtre på køretøjer med typiske kørselsmønstre, hvor motoren simpelthen ikke opnår tilstrækkelig driftstemperatur til at holde filteret rent.

Nogle af de toneangivende lastvognsfabrikanter fraråder direkte eftermontering af filtre på Euro4- og Euro5-motorer.

Det er DTL’s indtryk, at filterleverandørerne på den anden side er alt for optimistiske i deres vurderinger af, om det er hensigtsmæssigt at montere filtre. Samtidig er der også forsikringsmæssige komplikationer ved eftermontering af filter.”

Forventer færre lastbiler

”Vi må imødese, at Danmark står over for en ikke ubetydelig økonomisk krise som følge af corona-epidemien. En økonomisk krise vil erfaringsmæssigt vanskeliggøre omstillingen, da antallet af naturlige nyregistreringer af Euro6-køretøjer vil falde betydeligt og måske ligefrem halveres,” siger Østergaard.

Det sker, mener DTL-chefen, som følge af det fald i efterspørgslen efter godstransporter samt strammere krav til finansiering af selvsamme køretøjer, som man ser i økonomiske tilbagegangstider.

”Vi kan ikke lade som om, det ikke forholder sig sådan,” siger Erik Østergaard.

Svækker erhvervet

”Transporterhvervet bidrager gerne, og den løbende udskiftning til senest Euro6-køretøjer har været en stor miljømæssig succes. Den oprindeligt fastsatte stramning pr. 1. juli 2022 var inden for rammen af det mulige og fornuftige,” skriver Østergaard bl.a. i brevet til miljøministeren

”Jeg synes, at transporterhvervet har vist sin værdi også i krisetider – ikke mindst i de seneste halvanden måned. Nu står vi i en ny og vanskelig situation, og jeg vil derfor kraftigt opfordre til at fastholde ikrafttrædelsesdatoen for fase 2 til 1. juli 2022 og kravet til første registreringsdato til 1. januar 2014 – eller at der i det mindste laves en særlig løsning for specialkøretøjerne,” siger Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk