Virkemiddel-katalog hedder et nyt oplæg til en klimaplan, som regeringen nu skal tage stilling til, og som klimaminister Martin Lidegaard præsenterer ifølge Berlingske Nyhedsbureau officielt i morgen.

Kataloget på i alt 78 punkter er udarbejdet af en enbedsmandsgruppe, og er som sådan et idé-katalog, som regeringen kan tage fra – eller lade være.

Men hvis befordringsfradraget fjernes, er der mange, der ikke længere får råd til at pendle – som regeringen ellers gerne vil have folk til for at fjerne arbejdsløsheden.

Fra 130- til 110 km/t på motorveje
Kataloget anbefaler også regeringen til at gå tilbage til 110 km/t overalt på motorvejsnettet. De 130 km/t er ellers en grænse af nyere dato.

Kataloget indeholder i alt 78 anbefalinger, som politikerne kan vælge i mellem.

Regeringens klimaplan skal reducere landets CO2 udledning med 40 pct. i 2020 – og her spiller transport en vigtig rolle.

Roadpricing og dyrere benzin
Af andre detaljer fra kataloget fra embedsmændene er også indførsel af roadpricing, der gør det dyrere at bruge vejene – som højere priser på benzin.

Om regeringen vil gennemføre de her nævnte noget drastiske forslag, vides dog ikke.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk