Hillerød Kommune vil måske lukke for lastbiler i landsbyerne Uvelse og Gørløse, mens byrådet i Ringsted overvejer at lukke midtbyen for de fleste lastbiler.

”Der kan være fornuft i at undgå lastbiler ad små veje og brostensgader. Men varerne skal stadig frem til supermarkedet og den lokale fabrik, og lastbiler er den eneste reelle mulighed i by-transport. Derfor skal vi gå efter en fremtid, hvor alle vinder – vognmænd, andre trafikanter, butikker og miljøet, siger underdirektør Poul Bruun, vejgodstransportens brancheorganisation ITD.

Køge måtte opgive blokade
Køge prøvede eksempelvis at forbyde lastbiler i byens centrum, men efter en lang debat og kritik fra berørte firmaer som bl.a. Arla Foods og COOP Danmark, lukkede man byen op igen.

Men der er stadig diskussioner i kommunalbestyrelser, hvorvidt man kan stoppe lastbilerne – selv om varerne så ikke kan komme frem til forbrugerne.

Levering i ydertimer en idé
ITD har en plan, som er gennemført i Syddanmark med succes – nemlig levering af varer i ydertimerne uden for myldretiden. Det er en central nøgle til at låse op for fremtidens distribution.

”Her får vi udnyttet infrastrukturen bedst muligt. Samtidig er det sund fornuft at lade en del af lastbilerne rulle i beboelseskvartererne før klokken 7, inden morgentrafikken og skolebørnene fylder vejene. Men før det kan lykkes, skal kommunerne løsne op for nogle af de stramme bånd, som godslevering uden for normal arbejdstid lider under, siger Poul Bruun.

Støjen kan undgås
Kommuner og naboer til butikker frygter støj, hvis lastbilerne kommer med varer til supermarkedet klokken 04.30.

Derfor laver kommunerne hurtigt miljøpåbud med forbud mod kørsel på bestemte tider. Men frygten for støj er i mange tilfælde overdrevet, mener man hos ITD.

Mange eksperimenter
”Transportbranchen eksperimenter bl.a. med støjsvage teknologier har succes. I Region Syddanmark har vi i samarbejde med bl.a. Væksthus Syddanmark indledt forsøget ”24T.” Her får kunderne eksempelvis gods mellem klokken 23.00 og 7.00. Forsøget viser, at det som regel ikke er lastbilernes motorer, som forstyrrer nattesøvnen. Udfordringen er i af- og pålæsning af varer, siger Poul Bruun.

Færre lastbiler i myldretider
24T-forsøget viser, at det i vid udstrækning kan lade sig gøre. Miljøet vinder også. Færre lastbiler i myldretiden betyder mindre kø og dermed mindre CO2-udslip.

En større udbredelse af godstransport i ydertimerne kræver et tæt samarbejde mellem vognmænd, transportkøbere og naboer til butikker.

Kommuner skal spille med
Kommunerne skal spille med på mulighederne for effektiv godslevering hele døgnet i stedet for at lukke helt for lastbiltrafik. Det vil komme alle til gode.

Løsningerne til at fjerne støj er ofte enkle og praktiske. Mange lagergulve og lastbiler har riller, som er med til at forhindre faldulykker.

Hvis man lader dem gå på langs i stedet for på tværs, forsvinder meget af lyden. Det er muligt at montere lydabsorberende lofter af skumgummi i lagerområder og butikker. Bure med varer og redskaber som palleløftere kan desuden udstyres med gummihjul og plastik i stedet for støjende metal mod metal.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk