Den politiske aftale mellem SVM-regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre giver vognmændene en stribe kompensationer, der samlet set skal understøtte den grønne omstilling af den tunge transport.

Det fortæller DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Men først og fremmest kompenserer aftalen for de 50 øre, der fra 1. januar næste år bliver lagt på en liter dieselbrændstof.

10 procent rabat

Der bliver tale om en 19 procents rabat på taksterne i den kommende kilometerafgift over en treårig periode, og det mener man i DTL er ganske fornuftigt henset til den belastning, som afgiftsforhøjelsen vil være.

”Men jeg må stadig sige, at en ren forhøjelse af dieselafgiften havde været et bedre alternativ. Kilometerafgiften æder nemlig over en tredjedel af provenuet i administration,” fastslår DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Han forventer også, at regeringen løser kontroludfordringerne med de udenlandske lastbilers betaling af kilometerafgift.

750 millioner kroner

Mest positivt er det ifølge DTL-direktøren, at aftalen afsætter 75 mio. kr. i 2024, 125 mio. kr. årligt i 2025-2029 og 50 mio. kr. i 2030 til grøn omstilling og effektivisering af vejgodstransporten. I alt 750 mio. kr.

”Som vi har været i dialog med transportministeren om, handler det konkret om tilskud til elektriske lastbiler, ladefaciliteter, forøgelse af totalvægten for syvakslede lastbiler med to tons og om udvidelse af forsøget med dobbelttrailere til flere vejstrækninger,” siger Østergaard

Der er også en håndsrækning på 161 mio. kr. til biogaslastbiler. Men lettere omskrevet vil han sige, at der denne gang er tale om ”ingen torne uden roser”.

Styr på lade-infrastruktur

Men roserne vokser bestemt ikke ind i himlen, er meldingen fra DTL-chefen. For som han siger – det er et faktum, at der skal betydelige midler til den grønne omstilling. Også mere, end man præsenterer i dette udspil.

Primært mener han, at man skal få styr på lade-infrastrukturen og adgangen til strøm – og det må ske igennem statslige subsidier, der kan sætte gang i processen.

”De lovgivningsmæssige rammer for dette skal også på plads, så den enkelte vognmand ikke sidder i uvished i årevis og venter på strøm,” siger Erik Østergaard.

2025-klimamålsætningen

Den politiske aftale er indgået som led i opfyldelsen af 2025-klimamålsætningen og med finansiering fra den såkaldte Grønne Fond med i alt 53,5 mia. kr. fra 2024-2040 til grøn omstilling af Danmark, herunder indfrielse af Danmarks klimamål.

Den nærmere udmøntning aftales blandt partierne på baggrund af oplæg fra regeringen.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk