Det bliver et konsortium af entreprenør-selskaberne Barslund A/S og CG Jensen A/S, der skal stå for udvidelsen af en del af landets mest trafikerede vejstrækninger: Helsingørmotorvejen mellem Hørsholm S og Gl. Holte.

Konsortiet vandt licitationen, så arbejdet nu kan gå i gang, Det vil ske til påske – og åbningen forventes at ske i 2016. Det betyder dog også, at konsortiet nu skal have udarbejdet en detaljeret tidplan for arbejdet.

4,2 km. motorvej
På en 4,2 km. strækning mellem Øverødvej og Isterød skal vejen øges fra fire til seks spor, og fem broer skal rives ned og erstattes af syv nye.

”Det er to meget kompetente entreprenører, vi har fået med på projektet, og med licitationen lagt bag os kan vi nu for alvor sætte skub i den udbygning, som vi og trafikanterne har ventet på,” siger Vejdirektoratets projektleder, Jette Buch-Hansen.

80.000 biler i døgnet
Men det bliver en udfordring for entreprenørerne, for samtidig skal en heftig trafik med 80.000 biler i døgnet fortsat kunne rulle så ukompliceret som mulig.

Men man vil gøre alt for at minimere de gener som billisterne vil opleve på strækningen i anlægsperioden.

”Vi betragter opgaven som et af de mest komplicerede motorvejsprojekter der har været udbudt i nyere tid. Der er tale om en kombineret symmetrisk og asymmetrisk udvidelse, og det stiller ekstra-ordinært store krav til logistik og planlægning. Det er en opgave der kræver stor faglig og teknisk ekspertise, siger Benny Ebbe Jørgensen fra konsortiet.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk