Hvor morgen er trafikradioen fyldt med oplysninger om de store trafikale problemer på indfaldsvejene til de større byer herhjemme – især København.

Vejdirektoratet vil nu kopiere bl.a. et trafikmønster fra Tyskland med som forsøg at lade bilisterne bruge nødsporet –forsøget  begynder i december. Forsøget med kørsel i nødsporet løber frem til 2017, men Vejdirektoratet vil løbende vurdere erfaringerne.

Det skal lette morgentrafikken i første omgang for de tusinder af de bilister, der til hverdag benytter Hillerødmotorvejen i retning mod København – en af de mest trafikerede dele af motorvejsnettet i hovedstaden.

Udrykningskøretøjer førsteret
På en almindelig hverdagsmorgen propper trafikken typisk til på strækningen mellem Værløse og Ring 4, og det er netop her, der åbnes for kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden på hverdage.

”Hidtil har kørsel i nødsporet været forbeholdt udrykningskøretøjer og er blevet brugt til at lede motorvejstrafik forbi større vejarbejder. Men nu prøver vi for første gang at bruge det som middel til at begrænse trængslen, sådan som vi kender det fra blandt andet Holland og Tyskland,” siger afdelingsleder Stine Bendsen, Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har i forvejen forstærket nødsporet på strækningen, så det kan bære de nødvendige trafikmængder. Nu følger så nogle måneder, hvor blandt andet variable informationstavler og det nødvendige udstyr bliver sat op.

Kun få timer dagligt
De nye informationstavler på strækningen fortæller bilisterne, hvornår de kan køre i nødsporet. Det er kun få timer dagligt, at man vil opleve denne ændring. På øvrige tidspunkter vil strækningen fungere som hidtil, hvor nødsporet udelukkende fungerer som nødspor – og ikke kan benyttes som ekstra kørebane.

”Udrykningskøretøjer vil selvfølgelig stadig have førsteret til at bruge sporet, så hvis der kommer en udrykning eller et køretøj havarerer på strækningen, kan vi ved styring af tavlerne hurtigt lukke sporet for anden trafik,” siger Stine Bendsen.

Når tavlerne er på plads, vil de være overdækket i en periode, mens de testes grundigt. Omkring december forventer hun, at de er klar til at blive taget i brug.

Lukker to tilkørselsramper
Samtidig med opsætning af tavlerne forbedrer Vejdirektoratet forholdene for trafikken, der skal ind på motorvejen ved tilkørsel Værløse og Skovbrynet. Her bliver tilkørsel til motorvejen lukket af sikkerhedsmæssige hensyn.

Der bliver ingen ændringer for strækningen mellem Ring 4 og Værløse i nordgående retning, hvor der ikke er tilsvarende problemer med trængsel.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk