EU Kommissionen har netop meldt ud, at varebiler i 2020 skal udlede færre CO2 emissioner. I dag er grænsen 203 g/km, men den sænkes til 147 g. Den nye grænse er godkendt af parlamentet. Samtidig skal testmetoderne forbedres, så de er mere troværdige.

Det handler om varebiler op til 3,5 tons totalvægt – eller 2,6 tons egenvægt, produceret af fabrikker, der når over 1.000 køretøjer om året.

Ikke eftergivende
 ”Vi opnåede resultatet efter besværlige forhandlinger. Jeg er glad for, at vi ikke har været   eftergivende over for pres til at ændre resultatet. I og med at varebiler lever længere end personbiler, er det vigtigt for os at sætte vores eget mål, sagde det tyske kommissionsmedlem Holger Krahmer.

Hans forslag på de 147 gram blev godkendt med 562 stemmer for, 11 imod og 12, der undlod at stemme. De 147 gram er et gennemsnit af emissioner fra alle EU-producenters modeller.

 Producenter må derfor arbejde på at producere så mange varebiler under de 147 gram, så det kan udligne tungere og mere forurenende modeller, så balancen på de 147 gram opnås. Ellers vanker der bøder.

Ingen super-kreditter
Samtidig er det vedtaget, at der ikke er nogle super-kreditter at opnå efter 2018, hvor køretøjer, der udleder under 50 gram CO2, vægtes særligt i regnskabet. Systemet findes i dag – men altså kun de næste fire år. Her tænkes der formentlig på el-, hybrid- og gas-varebiler, som trækker i plus-retningen.

Fabrikkerne har i dag meget gunstige forbrugstal for deres køretøjer, som kunderne sjældent kan opnå i dagligdagen – men i fremtiden skal der udvikles målemetoder, som er mere troværdige.

Der bliver tale om den nye ”World Light Duty Test Procedure” (WLTP), som er defineret af FN. I forhandlinger var det FN, som vandt et udbud fra EU Kommissionen om at have WLTP klar så hurtigt som muligt.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk