Hos DTL er man sikre på, at afsløringen af Kurt Beier sagen fra Padborg kun er en begyndelse, og at der er mange lignende sager på vej.

På et møde i Beskæftigelsesministeriet forleden foreslog fagforbundet 3F, at der nedsættes et hurtigarbejdende udvalg med branche og myndigheder.

Anledningen er ud over Kurt Beier-sagen en fælles forståelse af, at forholdene hos Kurt Beier A/S langtfra er enestående.

Politisk opvågnen

Transport- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), samt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), havde fredag indkaldt arbejdsmarkedets parter samt en række organisationer på transportområdet.

”Afsløringen af Kurt Beier-skandalen har i helt afgørende grad skubbet til både politikeres og visse organisationers forståelse af, hvor galt det reelt er fat derude. Mødet var godt og konstruktivt på mange måder, og jeg ser frem til arbejdet i et hurtigarbejdende udvalg,” sagde DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard, efter mødet.

Postkasse-selskaber

Transportministeren nævnte bl.a., at postkasse-selskaber også drøftes i de såkaldte Vejtransportpakke-forhandlinger.

”Det er helt åbenlyst væsentligt at få set på, så det bliver vanskeligere for danske virksomheder at spekulere og regelhoppe til skade for det danske transportmarked. Vi ved ikke, hvordan Vejpakken ender – eller om den bliver til noget,” siger Erik Østergaard.

Hen peger på, at det er afgørende med en ”cool-off” periode i forhold til cabotage, en karensperiode, samt at biler og chauffører skal returnere til hjemlandet med hyppig frekvens, og at kombi-transporter kommer under cabotage-reglerne.

Uacceptable forhold

”Det er min klare fornemmelse, oven på mødet, at der er en voksende erkendelse af, at afdækningen af Kurt Beier-sagen fra Padborg kun er toppen af isbjerget, og at vi i den kommende tid vil opleve sager, der dækker over en række af de samme problemstillinger. Jeg oplevede en helt ny erkendelse af, at disse forhold er uacceptable. Det ser jeg som et stort fremskridt, efter at 3F og DTL-Danske Vognmænd har ført kampen ret ensomt i en årrække,” siger Erik Østergaard.

Erik Østergaard mener, at mødet afdækkede bred enighed om vigtigheden af solid myndighedskontrol med både overholdelsen af reglerne, men også af lignende indkvarteringsforhold, som man har set det i Padborg.

Social dumpning stort tema

”Med udsigt til både et folketingsvalg og et valg til Europa Parlamentet i foråret 2019 er der lagt op til, at social dumping kan blive ét af det helt store temaer igen,” siger Erik Østergaard.

Han tror, at hvis ministerrådsmødet i EU den 3. december ikke kan nå til enighed, så er der reelt lagt op til, at nationalstaterne må fortsætte med at lave nationale regler for at beskytte sig mod social dumping.

”I Danmark – med to valgkampe – vil vi komme til at se politikerne overgå hinanden i at finde nationale løsninger, hvis EU ikke evner at gøre det. Så min appel til både det politiske Danmark og til en række organisationer i Danmark er, at der påhviler os en forpligtelse til nu at få løst branchens udfordringer med social dumping én gang for alle,” siger Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk