FDM har vundet en sag for et medlem ved Østre Landsret i forbindelse med en parkeringsafgift på en privat parkeringsplads.

Sagen drejede sig om. at det private parkeringsselskab City Parkering havde givet en parkeringsafgift for at holde på en P-plads uden den påkrævede gæsteparkeringslicens.

Men FDM’s medlem havde forinden været forbi et ejendomskontor for at hente en p-licens, men kontoret var lukket. Så gik turen til den beboer, der skulle besøges – som så udleverede en p-licens. Det var en tur, der tog omkring et kvarter, og det udløste så P-afgiften.

Observerer i 10 minutter
City Parkering forklarede, at selskabet internt opererer med en observationstid på 10 minutter. Det fremgår imidlertid ikke af skiltningen på parkeringspladsen, ligesom det ikke fremgår, hvor parkeringslicensen skal afhentes, og den går ifølge Østre Landsret ikke.

”Vi er naturligvis glade for dommen, der er en klar styrkelse af bilisternes retsstilling og skaber klarhed på et område, hvor der har hersket usikkerhed. Det betyder, at selskaberne, der står bag reglerne på parkeringsområdet, skal skilte med de vilkår, der gælder, så bilisterne ikke går i parkeringsfælder og kommer til at betale for at overtræde et ukendt vilkår. Gør selskaberne ikke det, siger dommen meget klart, at det ikke er parkeringsselskabernes egne fastsatte observationstider, men om der er brugt en rimelig tid på at hente en parkeringsbillet, der er afgørende,” siger advokat i FDM, Lennart Fogh, der førte sagen i landsretten.

En vigtig dom
FDM får jævnligt henvendelser om lignende sager. Derfor er FDM også tilfreds med, at dommen er så klar, og at den vil fastlægge retspraksis, så lignende sager ikke tabes af bilisterne.

”Derudover er dommen vigtig, fordi den giver en række klare styresignaler, som parkeringsselskaberne nu kan administrere efter. Det kan medføre en bedre skiltning, så alle ved, hvad der gælder, hvilket er til fordel for både selskab og bilist. Man kan ikke dømmes for at overtræde et vilkår, man ikke kender,” siger Lennart Fogh.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk