Førerhuset i en lastbil er et professionelt arbejdssted – og udsmykninger med flag, vimpler, gardiner og andre udsmykninger bør undgås, for det spærrer ofte for udsynet.

”Derfor kan oprydning i førerhusene være en nødvendig brik i indsatsen for at bekæmpe højresvingsulykker, siger Jørn-Henrik Carstens, chefkonsulent i ITD, vejgodstransportens brancheorganisation.

Unødvendige udsmykninger er ikke nødvendig for at få lastbilen og godset fra A til Z. For trafiksikkerhedens skyld opfordrer ITD derfor til at se kritisk på det.

Mere information
”Det afgørende i kampen mod højresvingsulykker er mere information og oplysning målrettet hver enkelt gruppe af trafikanter. Men samtidig skal vi kigge fordomsfrit på alle muligheder for at reducere risikoen for ulykker så meget som muligt. At rydde op i førerhuset er en af de konkrete muligheder, vognmænd og chauffører bør kigge på, siger chefkonsulent Jørn-Henrik Carstens.

Han peger på, at store mængder pynt og underholdning i førerhusene kan stride mod færdselslovens § 3 om at være agtpågivende og undgå at udsætte andre for fare.

Er udsynet begrænset, risikerer chaufføren bøder eller endda en betinget frakendelse af kørekortet, og fra politiets side er meldingen, at kontrolindsatsen på området intensiveres.

Sikkerhed første prioritet
”Herfra skal der lyde en stærk opfordring til vores medlemmer og resten af branchen om at kaste et kritisk blik rundt i ruderne. Sikkerheden er og bliver første prioritet for alle professionelle transportører. Vi skal selvfølgelig feje for egen dør, før vi breder problemstillingen ud og taler andre mulige løsninger, siger Jørn-Henrik Carstens.

Information og oplysning var i centrum, da transportminister Pia Olsen Dyhr tidligere på måneden havde inviteret til et dialogmøde om forebyggelse af højresvingsulykker. Blandt andet kom der et konkret forslag på bordet om at danne et koordineringsudvalg for informationsindsatsen i branchens organisationer og de relevante myndigheder. Samtidig kigger parterne på muligheden for at undersøge effekten af et obligatorisk orienteringsstop før højresving.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk