Der skal nu sættes ind overfor trafikulykker, der sker om natten. Det er HVU, Havarikommissionen for Trafikulykker, der skal stå for en dybdeanalyse af ulykker på vejnettet – med undtagelse af motorveje. En rapport ventes i foråret 2015.

15-20 procent af alle dødsulykker i trafikken sker om natten, og ulykkerne er generelt alvorligere end på andre tider af døgnet. HVU går derfor nu i gang med denne analyse, som skal kaste lys over de særlige omstændigheder ved natulykkerne.

Regeringen har afsat puljemidler til en dybdeanalyse af denne type ulykker, så der kan sættes målrettet ind for at forebygge dem.

Mange er eneulykker
Mange ulykker om natten er eneulykker, og de fleste sker i weekenden. Alkohol spiller er stor rolle ved disse uheld.

I forhold til ulykker om dagen, er en markant større andel af førerne ved disse ulykker enten under 30 år og spirituspåvirkede eller generelt spirituspåvirkede.

Undersøgelsen forventes bl.a. at give et nærmere indblik i, hvad der ligger bag disse særlige særpræg.

Er der f.eks. særligt mange hastighedsovertrædelser eller andre lovovertrædelser i forbindelse med natulykkerne?

Ser på vejbelysningen
Undersøgelsen vil også give svar på, hvilken betydning lysforholdene havde for ulykken. Var der f.eks. noget ved vejbelysningen eller bilernes lygteføring, som medvirkede til ulykken?

”Trafikulykker om natten er alvorlige, og der er ofte unge førere involveret. Det er godt, at vi nu får set nærmere på, hvad der bidrager til disse ulykker, og hvordan de kan undgås, for de har i mange tilfælde tragiske konsekvenser for de unge og deres familier. Jeg ser frem til, at HVU’s undersøgelse giver os et helt konkret bud på, hvordan vi kan forebygge disse ulykker i fremtiden,” siger transportminister Pia Olsen Dyhr.

Analyse af 20 ulykker
Undersøgelsen vil omfatte dybdeanalyse af ca. 20 alvorlige ulykker, der sker mellem kl. 22 og 06 i landzoner, men ikke på motorveje, og hvor mindst et motorkøretøj er involveret. Resultaterne vil foreligge i første halvdel af 2015.

Undersøgelsen gennemføres med en bevilling fra puljen til bedre trafiksikkerhed fra aftalen om grøn transportpolitik i 2009.

Sven Krarup Nielsen, der er formand for HVU, står bag undersøgelsen sammen med en stab af medarbejdere – og i tæt samarbejde med politi og andre myndigheder. HVU har gennem mange år udarbejdet en lang række rapporter om trafikuheld i Danmark.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk