Der er politisk enighed om at indføre maksimalt 25 timers parkering på rastepladser på motorveje – og øge bøder for overtrædelser.

For det skal være slut med at “campere” med lastbiler på motorvejenes rastepladser, som især østeuropæiske chauffører har for vane.

Som opfølgning på finanslovsaftalen vil regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti nu indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler, så de maksimalt må parkere 25 timer på de statslige rastepladser på motorvejsnettet.

Højere bødestraffe

Samtidig vil parterne hæve bøderne for lastbiler, der parkerer ulovligt. Det skal forhindre, at lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser.

I dag er der på rastepladserne langs motorvejsnettet udfordringer med, at især udenlandske lastbilschauffører langtidsparkerer. Det skaber campinglignende forhold på rastepladserne.

Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at indføre tidsbegrænset parkering, som skal skabe ordnede forhold og frigive mere kapacitet på de statslige rastepladser langs motorvejsnettet.

Øget trafiksikkerhed

Samtidig skal tiltaget medvirke til at forbedre trafiksikkerheden på de til- og frakørsler på rastepladserne, hvor lastbilerne i dag holder ulovligt parkeret.

Med 25-timers parkeringsbegrænsning vil lastbilchaufførerne have tilstrækkelig stor fleksibilitet til at afholde deres såkaldte reducerede ugentlige hvil på 24 timer – samtidig med, at man skrider ind over for problemet med langtidsophold, der ikke er egnet at tilbringe på en rasteplads.

”Jeg er glad for, at vi har fundet en model, der forhindrer campinglignende forhold, og som samtidig imødekommer en række af de bekymringer og praktiske udfordringer, som branchen har fremført, og jeg mener grundlæggende ikke, at det er statens opgave at stille gratis faciliteter til rådighed for at løse lastbilerhvervets behov for længerevarende ophold,” siger Ole Birk Olesen.

Branche-opgave

Han ser her en opgave, som branchen i fællesskab selv må være med til at løfte, da det ikke er rimeligt, at lastbilschauffører lever og overnatter i dagevis på de danske motorvejsrastepladser

Den tidsbegrænsede parkering vil blive ledsaget af højere parkeringsbøder for lastbiler, der overskrider tidsbegrænsningen, eller som i det hele taget parkerer ulovligt på det statslige og kommunale vejnet samt på til- og frakørselsramper.

Det skal sikre proportionalitet på hele vejnettet. Samtidig skal det forhindre et øget incitament til at søge væk og parkere ulovligt på det øvrige vejnet.

Kontrol af Vejdirektoratet

Helt konkret hæves det generelle bødeniveau for ulovlig parkering fra 510 kr. til ca. 2.000 kr., mens det på til- og frakørselsramperne hæves fra 1.000 kr. til ca. 3.000 kr.

Med finanslovsaftalen er der afsat særskilte midler til en effektiv håndhævelse af parkeringsbegrænsningen, som Vejdirektoratet overtager ansvaret for fra politiet. På den måde friholdes kapacitet i politiet til at løse andre opgaver, som kun politiet kan løse.

Det vil fortsat være politiet, som har ansvaret for kontrol med parkering i til- og frakørsler til motorvejsrastepladserne, ligesom det fortsat vil være politiets ansvar at håndhæve forbuddet mod 45-timers hvil i lastbilen.

Alle 90 rastepladser

Modellen omfatter samtlige 90 statslige motorvejsrastepladser, når aftalen er fuldt udrullet. Den tidsbegrænsede parkering forventes at træde i kraft den 1. juli 2018, mens det hævede bødeniveau vil skulle fastsættes ved en lovændring, der forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2019.

Beslutningen er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2018 og sker på baggrund af Vejdirektoratets undersøgelser.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk