Fra Nytår må lastbiler køre med to trailere (dobbelt-trailere) med en samlet vogntogslængde på 34 meter – ni meter mere end i dag

Det kræver en ændring af færdselsloven – så til oktober fremsætter transportminister Thomas Danielsen derfor et lovforslag, der gør det muligt. Der er tale om en forsøgsordningen, der skal løbe over fem år – hvorefter den evalueres.

Forsøget giver i første omgang mulighed for, at de lange lastbiler, dobbelttrailere, kan køre på forsøgsvejnettet mellem Aarhus og Høje-Taastrup. Der er tale om en forsøgsordning.

Bedre udnyttelse af vejene

”Vi skal udnytte veje bedst muligt, og derfor åbner vi for at kunne køre ekstra lange lastbiler der, hvor vejene tillader det,” siger transportminister Thomas Danielsen.

Han peger på, at når en enkelt lastbil kan fragte mere, giver det både mindre CO2 og færre køretøjer på vejene.

”Dermed er det altså både en gevinst for klimaet og for trængslen,” siger Danielsen, der som bekendt selv har været lastbilchauffør som yngre.

Vejene skal tilpasses

I forbindelse med forsøgsordningen er det nødvendigt at lave mindre tilpasninger af statsvejnettet til de ekstra lange lastbiler.

Det er Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, der har analyseret forsøgsvejnettet og udpeget steder, hvor der er brug for ændringer.

Der oprettes eksempelvis såkaldte omkoblingspladser til de lange lastbiler, så der er plads til at skille dem ad eller samle dem, inden de kan køre videre på det øvrige vejnet.

Samarbejdsaftaler med nabolande

Der arbejdes desuden på at lave samarbejdsaftaler med vores nabolande om grænsekrydsende kørsel med dobbelttrailere, således at eksempelvis svenske “dobbelttrailer-lastbiler” kan køre videre på danske veje uden at omlaste, inden grænsen krydses.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk