Daimler- og Volvo AB koncernerne er blandt de største producenter af lastbiler på jordkloden – og tillige de skarpeste konkurrenter. Nu går de sammen om at udvikle, producere og sælge brændselscelle-systemer til brug især i lastbiler, men også til andre formål.

Det er meget kostbart at udvikle nye teknologier og nye køretøjer – derfor ser man i bilbranchen også et stigende samarbejde mellem koncerner, der tidligere har været konkurrenter.

De to koncernledelser hos Daimler og Volvo AB har netop underskrevet en aftale, der skal gøre det fælles nye selskab til en ledende, global producent af brændselsceller. Det skal være med til at skabe en klima-neutral og miljørigtig transport frem mod 2050.

Køber andel for 4,5 mia. kr.

Volvo AB køber halvdelen af aktierne i Daimler Truck Fuel Cell Gmbh & Co. KG for ca. 0,6 mia. euro (4,5 mia kr.)

Transaktionen ventes gennemført i første halvår 2021 – hvis aftalen godkendes af konkurrencemyndighederne.

Der vil blive tale om produktion i stor skala – for i fremtiden kommer den tunge transport til at være et mix af batteri-elektriske el-drevne lastbiler og brændselscelle-elektriske brint-drevne lastbiler.

Årtiers forskning

Det nye samarbejde bygger på årtiers forskning på brændselscelle-området hos Daimler AG, mens Volvo har forsket på mange typer brændstoffer til lastbiler.

Begge selskaber har allerede markedsført el-drevne lastbiler. Denne baggrund er en kæmpe fordel ved opstarten af det nye firma – som bygger på de to koncerners erfaring tilbage fra henholdsvis 1886 og 1927.

Kvalitet, produktionsteknik og industrialisering er også forbundet med de to koncerner – sammen med effektivitet og pålidelighed. Begge har forståelse for deres kunder virksomheder.

300 kW til lastbiler

Blandt de opgaver, der skal løses, er udviklingen af en drivline med 300 kW konstant effekt til lastbiler – men også systemer til stationære el-produktions systemer.

I år har Daimler Truck AG allerede indgået en aftale med motorproducenten Rolls-Royce plc om stationære brændselscelle-generatorer som alternativ til nødsystemer til eksempelvis datacentre.

Her anvendes i dag oftest dieselmotorer. En endelig aftale om dette engelsk-tyske samarbejde forventes sidst på året.

Forsat konkurrence

Det nye 50/50 procent ejede selskab, der nu stiftes af Daimler og Volvo omkring brændselsceller, kommer ikke til at influere på de to koncerners konkurrencesituation.

Det gælder både lastbils-teknologi og anvendelsen af brændselscellerne i lastbiler i fremtiden.

Både Daimler og Volvo vil indenfor tre år begynde med feltprøver med brintdrevne brændselscelle-lastbiler hos kunder, og man vil være klar til markedsintroduktion i slutningen af dette årti.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk