Selv om det efterhånden er et par uger siden, at regeringen indførte omfattende karantæne-tiltag for at begrænse spredningen af Corona-virus, er der endnu stort set ingen afmatning at spore i den tunge trafik på landets overordnede vejnet.

Det viser nye trafiktal fra Vejdirektoratet

Varebiltrafikken ligger dog mellem 10- til 15 procent under sit sædvanlige niveau. Men tallene viser, at lastbiltrafikken på hverdagene i den forgangne uge befandt sig på stort set samme niveau, som før karantæne-tiltagene blev sat i værk.

Stadig behov for godstransport

”Der er stadig høj trafikal aktivitet på lastbil-området. Det skyldes sandsynligvis, at der stadig er behov for at få bragt varer ud i butikkerne og transporteret gods og tjenesteydelser på tværs af landsdelene. Disse behov forsvinder ikke på grund af Corona-krisen. Snarere tværtimod. I sådan en situation er det ekstra vigtigt, at samfundets grundlæggende transportlogistik fungerer,” siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet.

Han vil dog ikke udelukke, at der sker et fald i omfanget af lastbiltransporter senere.

Måske kommer der et fald

”Det er slet ikke umuligt, at vi vil opleve et fald i godstransporten i de kommende uger, når karantæne-tiltagene for erhvervslivet rammer hårdere ud i distributionsleddet. Men der vil altid være behov for at få bragt varer ud i butikkerne og transporteret gods mellem landsdelene,” siger Kasper Rosenstand.

Hvad angår personbiltrafikken, så viser de nyeste tal, at den har stabiliseret sig på godt det halve af dens normale omfang.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk