Selv om det efterhånden er et par uger siden, at regeringen indførte omfattende karantæne-tiltag for at begrænse spredningen af Corona-virus, er der endnu stort set ingen afmatning at spore i den tunge trafik på landets overordnede vejnet.

Det viser nye trafiktal fra Vejdirektoratet

Varebiltrafikken ligger dog mellem 10- til 15 procent under sit sædvanlige niveau. Men tallene viser, at lastbiltrafikken på hverdagene i den forgangne uge befandt sig på stort set samme niveau, som før karantæne-tiltagene blev sat i værk.

Stadig behov for godstransport

”Der er stadig høj trafikal aktivitet på lastbil-området. Det skyldes sandsynligvis, at der stadig er behov for at få bragt varer ud i butikkerne og transporteret gods og tjenesteydelser på tværs af landsdelene. Disse behov forsvinder ikke på grund af Corona-krisen. Snarere tværtimod. I sådan en situation er det ekstra vigtigt, at samfundets grundlæggende transportlogistik fungerer,” siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet.

Han vil dog ikke udelukke, at der sker et fald i omfanget af lastbiltransporter senere.

Måske kommer der et fald

”Det er slet ikke umuligt, at vi vil opleve et fald i godstransporten i de kommende uger, når karantæne-tiltagene for erhvervslivet rammer hårdere ud i distributionsleddet. Men der vil altid være behov for at få bragt varer ud i butikkerne og transporteret gods mellem landsdelene,” siger Kasper Rosenstand.

Hvad angår personbiltrafikken, så viser de nyeste tal, at den har stabiliseret sig på godt det halve af dens normale omfang.