Et længe næret ønske hos DTL Kran Blok Erfagruppen om, at blokvogne bliver registreret i det digitale køretøjsregister og får en registreringsattest, bliver nu opfyldt.

Skatteministeriet har i samarbejde med Transport- og Bygningsministeriet udarbejdet et løsningsforslag, som betyder at blokvogne fremover vil blive registreret i køretøjsregistreret og vil få udskrevet en EU-registreringsattest – ligesom blokvogne fra andre EU-lande.

Samtidig indebærer løsningen, at blokvogne vil overgå til kørsel med gule nummerplader.
Identifikationen af en blokvogn har hidtil været en blokvognsnummerplade. Som de eneste nummerplader i Danmark er disse ikke i dag omfattet af det Det digitale Motorregister hos SKAT (DMR).

Problemer i udlandet
På trods af, at de har haft en blokvognsnummerplade, er blokvogne således juridisk set været at betragte som ikke-indregistrerede. Det har givet problemer i udlandet.

”Den manglende registreringsattest har i konkrete tilfælde forhindret danske transportvirksomheders kørsel med særtransporter i bl.a. Litauen. Derfor har vi gennem længere tid presset voldsomt på hos både ministre, folketingspolitikere og embedsfolk,” siger formand for DTL Kran Blok Erfa Frank Segall.

Tak til Venstre-politiker
Segall vil især takke transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), der i sin tid rejste sagen over for skatteministeren i den forrige S-regering. Efter regeringsskiftet har transportordføreren arbejdet ihærdigt for at overbevise sin partifælle i Skatteministeriet.

Digitaliseringen af blokvognsregistreringen kom også på dagsordenen i ”Virksomhedsforum for Enklere Regler,” hvor den har været under behandling siden september 2015.

”Nu kan vi sige, at det ikke er bureaukrati og papirnusseri, der skal lægge niveauet for vognmændenes konkurrenceevne,” siger Frank Segall.

Løsningsforslaget
Løsningsforslaget er, at blokvognen på registreringsattesten vil fremstå med art (blokvogn eller motordrevet blokvogn), anvendelse (særtransport) og tilladelse (mobilkran, blokpåhængsvogn, bloksættevogn, påhængsvogn til mobilkran, blokvognsmodul og stort påhængsredskab).
Løsningsmodellen vil også komme til at omfatte såkaldte ”hurtigløbere”, som er sættevogne og påhængsvogne, der ligeledes er godkendte som blokvogne.

Det er Skatteministeriets vurdering, at forslaget, udover at løse problemet med udskrivning af en EU-registreringsattest, vil forenkle den administrative byrde for erhvervet og lette administrationen af nummerplader hos SKAT.

Virksomhederne vil også kunne hente nummerplader hos mange af nummerpladeoperatørerne ude i landet frem for kun hos SKAT fire steder i landet, oplyser Skatteministeriet.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk