Mange lastbilschauffører har fået klip i kørekortet, fordi de ikke har set et by-zoneskilt, hvor der ellers står 70 km/t på hastighedsskiltene – ofte på firesporede veje.

Men nu er der et flertal i Folketinget for at ophæve den lovbefalede, men forhadte køretøjsbestemte hastighedsbegrænsning.

Det fremgår af en betænkning afgivet af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg, hvor et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti stiller forslag om ophævelse af denne bestemmelse.

Nu kan lastbiler følge trafikken
Det handler helt præcist om ophævelse af den lovgivningsmæssige køretøjsbestemte hastighedsbegrænsning for lastbiler og vogntog i henholdsvis tættere bebygget område og på andre veje end motorveje. Det betyder afskaffelse af de faste 50 km/t i bymæssig bebyggelse og 70 km/t på landeveje.

Betænkningen, der er en del af folketingsbehandlingen af lovforslag L 84 om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer, glæder adm. direktør Erik Østergaard, DTL Danske Vognmænd.

Han forklarer, at især afskaffelse af særreglen om hastighederne for lastbiler på omfartsveje, hvor der skiltes med højere hastighed i bymæssig bebyggelse, i mange år har været en mærkesag for DTL.

Mærkesag for DTL
”Vi har brugt rigtig mange kræfter gennem årene på at få afskaffet den køretøjsbestemte hastighed for lastbiler – især da den tekniske udvikling og ulykkesstatistikkerne i øvrigt har kunnet godtgøre, at der ikke er noget trafiksikkerhedsmæssigt problem ved dette,” siger Erik Østergaard.

DTL har fået udarbejdet en rapport, som politikerne er blevet bekendt med, og man har argumenteret på vegne af medlemmerne, der i mange år har anset dette for en decideret hindring for at afvikle lastbiltrafikken i takt med den øvrige trafik.

”Så tiltrækker man også den tunge trafik til der, hvor man gerne ser den afviklet – nemlig på byens ringveje, hvor hastigheden typisk er skiltet med mere end 50 km/t,” siger DTL-direktøren.

Ros til to politikere
Erik Østergaard roser især transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen for at have båret betænkningen igennem behandlingen og lyttet til DTL’s høringssvar i en lovændringsproces, der ellers ville have været af den tamme slags.

”Vi har været ude med riven efter de borgerlige partier for at opfylde de løfter, de gav før folketingsvalget. Det må man sige, at de gør i denne sag. Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Konservative holder nu, hvad de lovede, og giver dermed et tiltrængt løft til vognmændenes hverdag,” siger Erik Østergaard.

Med betænkningen står lastbilerne til at måtte følge den øvrige biltrafik både i by og på land (landeveje og motortrafikveje) dog med en højeste hastighed på 80 km/t. Nu udestår så, at lovforslaget vedtages i Folketinget den 12. april – og træder i kraft 1. juli i år.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk