Mange håndværkere har fået bøder, fordi de ikke har installeret fartskrivere i deres varebiler – men reglerne for køre-hviletids regler bliver måske snart lempet.

Det har Implementeringsrådet i hvert fald indstillet til regeringen, skriver Mester Tidende.

Danmark fortolker regler hårdere end mange andre medlemslande – og det har været dyrt for mange håndværksmestre, som er blevet nødt til at installere fartskriverne i bilerne.

21 anbefalinger
I alt har Implementeringsrådet onsdag sendt de første 21 anbefalinger til regeringen om, hvordan EU-regulering implementeres, så danske virksomheder ikke pålægges unødvendige byrder – og én af disse anbefalinger går på at gøre de danske køre-/hviletidsregler mindre restriktive, skriver Mester Tidende.

Blandt andet har Implementeringsrådet anbefalet regeringen at undersøge, om – som rådet udtrykker det – den danske implementering af køre/-hviletidsbestemmelserne kan udformes som i f.eks. Tyskland, hvor der er langt flere muligheder for erhvervsmæssig kørsel uden fordyrende krav om installation af en fartskriver.

Ikke målrettet håndværkere
I Håndværksrådet ser man positivt på rådets henvendelse til regeringen.

”Vores medlemmer er blevet ramt af en forordning og en lovgivning, der er målrettet transportbranchen og ikke almindelige håndværkere. Derfor er det glædeligt, at EU Kommissionen har støttet Håndværksrådets egen tolkning af forordningen, og at Implementeringsrådet nu også anbefaler, at lovgivningen lempes,” udtaler chefkonsulent og EU-jurist Jeppe Rosenmejer til Mester Tidende.

11 timers hvil
Hos DTL Danske Vognmænd er man meget stemt for den svenske model, hvor det handler om at kunne dokumentere, hvad man har foretaget sig med sin varebil.

”I Sverige skal varebilschauffører føre kørebog. Her skal de kunne dokumentere, at de har holdt hvil i 11 timer for hver løbende 24 timer. Og politiet går ofte fem dage tilbage for at se, om reglerne er overholdt. Det er en enkel måde at gøre det på frem for den danske model med fartskrivere til at dokumentere, at  køre-hviletids reglerne er overholdt, siger Ove Holm, underdirektør i DTL, til VOTY.dk.

Problematikken vil også blive debatteret i forbindelse med et nedværksmøde for kurér- og varebilstransportører i morgen i Vejle.

Implementeringsrådet:

Rådet blev nedsat af regeringen i december 2015. Formand er Paul Mollerup, administrerende direktør i Danske Advokater.

Det har til opgave at vise områder, hvor der er behov for en tidlig varetagelse af danske interesser i Bruxelles, samt at rådgive regeringen, hvordan EU-regulering implementeres uden at danske virksomheder pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Det er regeringens EU-implementeringsudvalg, som består af otte ministre, der skal tage stilling til de 21 anbefalinger, som man se i sin fulde ordlyd på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk