Nu har forskellige grupper af politikere og forskellige grupper af transportfolk i EU brugt mange år til at råbe af hinanden, fordi man havde forskellig opfattelse af, hvad den bedste løsning på transportproblemerne var.

Og det er måske ikke, fordi man er blevet så meget mere enige, men gennem etableringen af den nye fælles logistikplatform – kaldet European Logistic Platform, ELP, er det lykkedes et udsnit af involverede interessegrupper, der bevæger sig på parlamentets bonede gulve, at få politikere til at lytte og at komme til møder med ELP.

En af de bærende kræfter i etableringen af ELP, er Søren Hyldstrup Larsen, der er adm. i den fælles nordiske transport organisation i Bruxelles, Nordic Logistic Alliance, NLA. Han repræsenterer også den danske gren, DTL, Dansk Transport og Logistik.

Nok er nok
”Vi var nogle repræsentanter fra forskellige organisationer og transportformer, som satte os ned og sagde nok er nok. I stedet for kun at have fokus på forskelle og hindringer skulle der være fokus på logistik og brede emner – og i dag er vi med ELP faktisk ved at sætte præg på debatten i Europa-Parlamentet, siger Søren Hyldstrup Larsen.

Det er også lykkedes at etablere en styregruppe med deltagelse af medlemmer fra parlamentet fra et udsnit af interesse, lande og politiske grupper.

Senest var ELP vært ved en debataften i Europa-Parlamentet om transport i byområder med politikere og repræsentanter for alle transportformer – og har var folk vidne til, at repræsentanter for jernbaner, vejtransport og flodtransport sammen forsøger at vise deres forskellige fordele, fordi de ved, at ingen af dem kan løse opgaverne alene.

Mere konkurrencedygtig
Det gælder om at gøre den europæiske industri mere konkurrencedygtig, mere miljørigtig og mere innovativ – så den kan være mere konkurrencedygtig internationalt, så man kan sikre vækst og skabe flere job i Europa. Både industrien og EU politikerne behøver at forstå hinanden bedre for at klare den udfordring.

Som ELP også tror, at politikerne ved: Logistik er den største industrielle sektor i EU – som genererer 7,5 trillioner i indtægter og beskæftiger syv millioner europæere.

Det bliver også talt socialpolitik og miljøpolitik – men med logistik som fællesnævner.

Kendte virksomheder er med
”Vi fik faktisk nogle europaparlamentarikere til at hjælpe med at udforme vores programmer, og nu kommer der mange fra Parlamentet til vores møder, som holdes måske til frokost eller om eftermiddagen, siger Søren Hyldstrup Larsen.

ELP har mange store virksomheder og organisationer som medlemmer – så det er kompetente folk, der er på talerstolen, og emnerne er meget brede – lige fra trafikintensitet, miljø, ny teknologi, handelsbarrierer, kundeforhold og internethandel.

Tværfagligt møde
Blandt medlemmerne af ELP er foruden NLA bl.a. SAP, Deutsche Post DHL, ACEA (de europæiske bilproducenter), CER (repræsentanter for jernbanerne i Europa), DB Deutsche Bahn, Volvo, Michelin, TÜV, Nokia– og desuden repræsentanter fra vognmandsorganisationer, speditører, havne og andre organisationer, der varetager interesser indenfor transport og logistik i Europa.

”Vi holder således et tværfagligt møde i december med emnet CO2 og transport – og vi sender så invitationer på bl.a. mails til parlamentsmedlemmerne. Det er jo ikke mindre vigtigt netop nu med møder, da der jo er valg til Europaparlamentet i maj 2014 – så er det godt at kende dem, når de er valgt – og transport og politik kommer på dagsordenen, siger Søren Hyldstrup Larsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk