Af Finn Brun

Både arbejdskøretøjer og containerskibe får glæde af nye forskningskroner til løsninger, der skal gøre transporten mere energieffektiv.

Virksomheden Lithium Balance og Aalborg Universitet modtager sammen med to andre virksomheder 11,6 millioner kroner til et projekt, der skal fremme elektrificering af arbejdskøretøjer ved at sikre billigere og mere effektive batterier.

Det skal øge bilernes konkurrenceevne og udbredelse, oplyser Transportministeriet.

Bedre containerskibe
Samtidig skal projektet ”GREENSHIP – Green Liner Shipping” forøge kapacitetsudnyttelsen af containerskibe.

Det er Danmarks Tekniske Universitet, der har fået en bevilling på 8,5 millioner kroner til projektet, som de gennemfører i samarbejde med blandt andet IT-Universitetet og Mærsk Line.

Projektet vil kunne lede til en reduktion af udledningen af CO2 fra containershipping.

Lavere CO2
Transportsektorens energiforbrug er fortsat primært baseret på fossile brændstoffer, og det er derfor en særlig stor udfordring at få nedbragt transportens CO2-udledning og få reduceret andre miljøpåvirkninger.  

 – Omstillingen til grøn transport kommer ikke af sig selv, men kræver en målrettet prioritering af forskning og innovation, så vi i Danmark kan udvikle nye teknologier og løsninger på de udfordringer, vi står over for på vejen mod en mere energieffektiv og miljøvenlig transportsektor, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Pengene kommer fra den pulje til energieffektiv transport, som blev aftalt af regeringen og Enhedslisten i forbindelse med finansloven sidste år

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk