Af Finn Bruun

Copenhagen Malmø Port, CMP, får nu en investering på 260 mio. svenske kroner fra Malmø Kommune til fortsat udbygning i det nordlige del af Malmø Havn, Norra Hamnen, på et 1,5 kvm. stort område.

Udvidelsen sker i etaper mellem 2014 og 2025. Der etableres omkring 20 hektar med grunde ad gangen. Udvidelsen består blandt andet af jordopfyldning samt anlæggelse af grunde og veje.

Logistikplatform
“Det er en fantastisk positiv beslutning for os og vores kunder. Det glæder os, at Malmø kommune fortsat har en stærk tro på, at CMP og Norra Hamnen skal være en transport- og logistikplatform i Østersøregionen, siger CMP-direktør Johan Röstin.

Norra Hamnen i Malmø er et 1.500.000 kvm. stort område, der udelukkende er forbeholdt havneaktiviteter og transportrelateret industri. Her arbejder Malmø kommune og CMP sammen om at skabe en industriel symbiose, det vil sige et bæredygtigt kredsløb for transport, energiproduktion og genindvinding til gavn for alle involverede virksomheder.

Nye havneterminaler
Halvdelen af arealet består af nye havneterminaler, kajer og jernbaneanlæg, men også arealer, der skal bruges til den fortsatte udbygning af havnen. Den anden halvdel af området er beregnet til et nyt logistikcenter, hvor virksomheder især inden for produktion og distribution skal etablere sig.

Copenhagen Malmø Port, CMP, udvider stærkt i disse år både i København og Malmø. Der satser på at udnytte infrastrukturen for sø, vej og bane til stærkere logistikløsninger. Foto: CMP logistikplatform

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk