Skatteminister Holger K. Nielsen erkendte i dag, at der er opstået ”misforståelser”, efter at SKAT i maj måned udsendte en mail, som slog fast, at de nye regler for arbejdsudleje skal følges af danske transportvirksomheder, der benytter sig af udenlandske undervognmænd i forbindelse med internationale transporter.

SKATs udmelding har skabt opstandelse i transportbranchen, fordi den praksis, som SKAT lægger op til, vil påføre danske transportører et stort bureaukrati, som deres udenlandske konkurrenter er undtaget.

På et timelangt samråd i Folketingets Europa-udvalg i dag manede skatteministeren til besindighed og antydede, at der er en opblødning på vej af administrationen af reglerne i forhold til de danske vognmænd.

Holger K lytter til branchen
”Meningen er ikke, at vi skal overbebyrde branchen med vildt bureaukratiske krav. Vi lytter til branchen, og jeg tror, at vi får løst det her på en ganske fornuftig måde”, siger Holger K. Nielsen.

Skatteministeren erkendte, at udmeldingen fra SKAT har været unuanceret, og at der er et behov for at se på en skræddersyet model for transportbranchen omkring beskatning af arbejdsudleje.

Netop nu er Skatteministeriet ved at kigge på mulighederne, og Holger K. Nielsen lagde op til, at en pragmatisk løsning kan findes i den nærmeste fremtid.

Et positivt tegn fra ministeren
Det fremgik desuden af samrådet, at den danske regering har fået en henvendelse fra EU Kommissionen, som udtrykker bekymring over, at den danske praksis omkring arbejdsudleje-beskatning vil være i strid med EU’s indre marked på transportområdet.

”Vi tager ministerens udmeldinger som et positivt tegn på, at vi kan få blødt op på den kritiske situation, som SKATs mail fra forrige måned har skabt i transportbranchen. Vi er naturligvis med på, at lastbilchauffører skal betale skat, men vi er nødt til at finde løsninger, hvor vi ikke spænder ben for os selv i den internationale konkurrence, som nu engang er realiteten på transportområdet”, siger adm. direktør Jacob Chr. Nielsen fra vejgodstransportens brancheorganisation ITD.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk