Problemerne med cabotage i Frankrig indskrænker sig ikke bare til den ulovlige cabotagekørsel. Den lovlige cabotage har også en ødelæggende effekt på franske vognmænds eksistensbetingelser.

Så markant ridser den franske vognmandsorganisation FNTR i en pressemeddelelse situationen op på det franske vejtransportmarked, fortæller man hos den danske vognmands-organisation DTL.

Den franske organisation mener, at det er i Bruxelles, der skal findes en varig løsning på problemet med en ny definition af cabotagekørsel med hensyn til varighed og antallet af operationer for at skabe blot et minimum af lige konkurrencevilkår.

Europæisk inkonsekvens
Europa står ved en skillevej, hvor man balancerer mellem stigende protektionisme og yderligere europæisk integration, vurderer FNTR – og vejtransporten afspejler kernen i den europæiske inkonsekvens.

For i det højmobile transporterhverv er det en løbende udfordring at forene fri bevægelighed for varer og fair konkurrencevilkår mellem transportørerne i et Europa, hvor sociale og skattemæssige forhold er vidt forskellige. Kontrol er godt, men spørgsmålet er, om kontrol kan løse alle problemer, lyder det fra den franske organisation.

Formand for Nordic Logistics Association (NLA) og direktør i DTL, Erik Østergaard, forstår godt de skarpe udmeldinger fra fransk vognmandserhverv, for situationen er den samme i Norden.

Helt på linje
”Vi har tidligere haft møder med FNTR og udvekslet erfaringer, som bringer os helt på linje i kampen om at få EU til at bringe dette frem som et afgørende tema for udviklingen af et fremtidig europæisk vejtransportmarked. FNTR er inde på, at udstationeringsreglerne skal være med til at genskabe balancen i Frankrig, og der har også været signaler fra Bruxelles om at se på, hvordan reglerne for udstationering kan gøres anvendelige for vejtransport. Det støtter NLA op om.”, siger Erik Østergaard.

FNTR vurderer, at EU aldrig vil genvinde de politiske og filosofiske landvindinger fra udvidelsen i 2004, hvis ikke den økonomiske udvikling følger med. Men Frankrig kommer i debatten til at stå over for især østeuropæiske fortalere for liberalisering af cabotage, mener den franske organisation.

Møde 19. april
EU-Kommissionens transportkommissær Violeta Bulc har netop inviteret repræsentanter fra medlemslandene, Europa-Parlamentet og interessenter fra transporterhvervet til en transportkonference i Bruxelles den 19. april.

Her skal man drøfte de mulige nye initiativer for vejtransport med fokus på om den nuværende lovgivning på blandt andet det sociale område kan forbedres.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk